شهریار یارمحمدی واصل

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

شهریار یارمحمدی واصل

علوم اقتصادی و اجتماعی / روان شناسی

ارتباط با صنعت

  1. بررسی، تخلیص و انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی پایان یافته در مرکز تحقیقات سوء مصرف وابستگی
  2. شناسائی ارتباطات نوروفیزیولوژیکی مدارهای عصبی حالتهای هیجانی منفی و عود در معتادان به مواد مخدر با استفاده از fmir
  3. بررسی وضعیت سوء مصرف و وابستگی به مواد در زنان مبتلاء به اختلال سوء مصرف و وابستگی به مواد
  4. تحلیل فاکتورهای موثر بر بعد روانشخاتی فرهنگ ترافیکی در بین متقاضیان ریافت گواهی نامه رانندگی شهر همدان
  5. بررسی وضعیت شیوع مصرف مواد غیر مجاز نیروزا (دوپینگ) در ورزش استان همدان
    1397