شهریار یارمحمدی واصل

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

شهریار یارمحمدی واصل

علوم اقتصادی و اجتماعی / روان شناسی

فعالیت‌های اجرایی

  1. مسئول مرکز مشاوره دانشجویی 1394 ← 1400