امید ایمان طلب

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

امید ایمان طلب

مهندسی / مهندسی علم مواد

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "The Impact of Mechanical Post-Treatment on the Tribological and Corrosion Behavior of CrN/CrAlN Coatings Applied Using the CAE-PVD Technique"
  اميرحسين قرباني, Hassan Elmkhah, Omid Imantalab, Mostafa Meghdari, Meisam Nouri, Arash Fattah-alhosseini
  Applied Surface Science Advances, Vol. , 2023
 2. "The post-annealing effect on tribological and corrosionbehaviors of CrN/AlCrN multilayered coating applied byCAE-PVD"
  Erfan Lotfi-Khojasteh, Hassan Elmkhah, Meisam Nouri, Omid Imantalab, Arash Fattah-alhosseini
  International Journal of Applied Ceramic Technology, Vol. , pp.2874-2887, 2023
 3. "Investigation of corrosion and tribological characteristics of annealed CrN/CrAlN coatings deposited by CAE-PVD"
  يموراي ونگسا, Arash Fattah-alhosseini, Hassan Elmkhah, Omid Imantalab, Mohsen K. Keshavarz
  CERAMICS INTERNATIONAL, Vol. , pp.3016-3029, 2023
 4. "A comparison of tribological and corrosion behavior of PVD-deposited CrN/CrAlN and CrCN/CrAlCN nanostructured coatings"
  محسن سليماني, Arash Fattah-alhosseini, Hassan Elmkhah, كاظم بابايي, Omid Imantalab
  CERAMICS INTERNATIONAL, Vol. , pp.5029-5041, 2023
 5. "Correlation between crystallographic texture andelectrochemical behavior of nano/ultrafine-grainedAA2024 alloy processed by accumulative rollbonding process"
  Omid Imantalab, ehsan Borhani, Majid Naseri, Ho Won Jang, Mohammadreza Shokouhimehr, Arash Fattah-alhosseini
  Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, Vol. , pp.4256-4266, 2022
 6. "Corrosion and Antibacterial Behavior of CrN Single-layer Coating andCrN/Cu Multilayer Nanostructured Coatings Applied by Cathodic ArcEvaporation Technique"
  مژگان هيربد جوان, Arash Fattah-alhosseini, Hassan Elmkhah, Omid Imantalab
  Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Vol. , pp.1-16, 2022
 7. "Tribology and Electrochemical Behavior of CrN/ZrN Multilayer CoatingsProduced by Arc-PVD"
  Arash Fattah-alhosseini, Parviz Mohamadian Samim, Hassan Elmkhah, Omid Imantalab
  Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Vol. , pp.1-14, 2022
 8. "Improving the mechanical, tribological, and electrochemical behavior ofAISI 304 stainless steel by applying CrN single layer and Cr/CrNmultilayer coatings"
  فاطمه جاسم پورسعيداوي, Hassan Elmkhah, Omid Imantalab, Arash Fattah-alhosseini
  WEAR, Vol. , 2022
 9. "The Study of the Electrochemical and Tribological Behaviors of CrN/AlCrNCoating Deposited by the Arc-PVD Technique"
  Erfan Lotfi-Khojasteh, Hassan Elmkhah, Meisam Nouri, Omid Imantalab, Arash Fattah-alhosseini
  Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Vol. , pp.1-12, 2022
 10. "Corrosion behavior of TiN layer fabricated by laser irradiation of Ti targetin N2/liquid water environment"
  انسيه شعبانلو, Babak Jaleh, Omid Imantalab, Arash Fattah-alhosseini
  CERAMICS INTERNATIONAL, Vol. , 2022
 11. "Comparison of electrochemical behavior of CrN single-layercoating and Cr/CrN nanolayered coating produced bycathodic arc evaporation physical vapor deposition"
  فاطمه جاسم پورسعيداوي, Hassan Elmkhah, Omid Imantalab, Arash Fattah-alhosseini
  International Journal of Applied Ceramic Technology, Vol. , 2022
 12. "Influence of post-deposition annealing temperature on morphological,mechanical and electrochemical properties of CrN/CrAlN multilayercoating deposited by cathodic arc evaporation- physical vapordeposition process"
  يموراي ونگسا, Arash Fattah-alhosseini, Hassan Elmkhah, Omid Imantalab
  SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY, Vol. , 2022
 13. "Nanoscale architecture of ZrN/CrN coatings: microstructure, composition, mechanical properties and electrochemical behavior"
  پرويز محمديان صميم, Arash Fattah-alhosseini, Hassan Elmkhah, Omid Imantalab
  Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, Vol. , pp.542-560, 2021
 14. "Effects of the Post-Deposition Annealing Treatment on the ElectrochemicalBehavior of TiN Coatings Deposited by CAE-PVD Method"
  يموراي ونگسا, Arash Fattah-alhosseini, Hassan Elmkhah, Omid Imantalab
  Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Vol. , pp.1-12, 2021
 15. "Studying the in vitro corrosion response of nanostructured TaN coatings in Hank's physiological solution"
  كاظم بابايي, Arash Fattah-alhosseini, Hassan Elmkhah, Omid Imantalab, Hamid Reza Ghomi
  International Journal of Applied Ceramic Technology, Vol. , pp.1269-1280, 2021
 16. "Microstructural characterization and electrochemical behavior of nano/ ultrafine grained pure copper through constrained groove pressing (CGP)"
  Ahmad Keyvani, Omid Imantalab, Davood Gholami, كاظم بابايي, Arash Fattah-alhosseini, Majid Naseri
  Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, Vol. , pp.1918-1931, 2021
 17. "A study of the electrochemical and tribological properties of TiN/CrN nanolayer coating deposited on carburized-H13 hot-work steel by Arc-PVDtechnique"
  عرفان لطفي خجسته, Mohammad Sahebazamani, Hassan Elmkhah, Meisam Nouri, Omid Imantalab, Arash Fattah-alhosseini
  Journal of Asian Ceramic Societies, Vol. , 2021
 18. "A study on comparing surface characterization and electrochemical properties of single-layer CrN coating with nanostructured multilayer ZrN/CrN coating in 3.5 wt.% NaCl solution"
  Arash Fattah-alhosseini, Hassan Elmkhah, Omid Imantalab, Meisam Nouri, پرويز محمديان صميم
  Surfaces and Interfaces, Vol. , 2020
 19. "Corrosion Behavior of Ti/TiN Multilayer NanostructuredCoatings Applied on AISI 316L by Arc-PVD Method inthe Simulated Body Fluid"
  شيوا ظاهري شجاع, Arash Fattah-alhosseini, Hassan Elmkhah, كاظم بابايي, Omid Imantalab
  Analytical & Bioanalytical Electrochemistry, Vol. , pp.904-921, 2020
 20. "Biological, antibacterial activities and electrochemical behavior of borided commercially pure titanium in BSA-containing PBS"
  اديب ابراهيمي, Hamid Esfahani, Omid Imantalab, Arash Fattah-alhosseini
  TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, Vol. , pp.944-957, 2020
 21. "Structure and corrosion behavior of ZrN/CrN nano-multilayer coatingdeposited on AISI 304 stainless steel by CAE-PVD technique"
  پرويز محمديان صميم, Arash Fattah-alhosseini, Hassan Elmkhah, Omid Imantalab
  Journal of Asian Ceramic Societies, Vol. , pp.460-469, 2020
 22. "Effect of Grain Refinement on the SemiconductingBehaviors of Passive Films Formed on Pure Copper:A Review"
  Arash Fattah-alhosseini, Omid Imantalab, كاظم بابايي
  Analytical & Bioanalytical Electrochemistry, Vol. , pp.107-127, 2020
 23. "A study on the corrosion resistance of ZrN/CrN multilayernanostructured coating applied on AISI 304 stainless steel usingArc-PVD method in 3.5 wt% NaCl solution"
  پرويز محمديان صميم, Arash Fattah-alhosseini, Hassan Elmkhah, Omid Imantalab
  Materials Research Express, Vol. , 2019
 24. "Microstructure and corrosion characterization of the nugget region in dissimilar friction-stir-welded AA5083 and AA1050"
  Arash Fattah-alhosseini, Majid Naseri, Davood Gholami, Omid Imantalab, Farid Reza Attarzadeh, Mohsen K. Keshavarz
  JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, Vol. , pp.777-790, 2019
 25. "Electrochemical Properties of Commercially Pure Ti with TiB/TiB2 Coatings in Hanks’ Balanced Salt Solution"
  Hamid Esfahani, اديب ابراهيمي, Arash Fattah-alhosseini, Omid Imantalab
  JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, Vol. , pp.1456-1468, 2019
 26. "A comparison of electrochemical behavior of coated nanostructured Ta on Ti substrate with pure uncoated Ta in Ringer's physiological solution"
  Arash Fattah-alhosseini, Hassan Elmkhah, غزاله انصاري, Farid Reza Attarzadeh, Omid Imantalab
  JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, Vol. , pp.918-925, 2018
 27. "The Role of Nano-scale Grain Refinement on the VacancyDiffusion Coefficient in the Passive Layer of Pure Copperin 0.1 M KOH Electrolyte"
  Arash Fattah-alhosseini, غزاله انصاري, Omid Imantalab
  Analytical & Bioanalytical Electrochemistry, Vol. , pp.805-814, 2018
 28. "Effect of grain refinement on mechanical and electrochemicalproperties of severely deformed pure copper through equal channelangular pressing"
  Majid Naseri, Davood Gholami, Omid Imantalab, Farid Reza Attarzadeh, Arash Fattah-alhosseini
  Materials Research Express, Vol. , 2018
 29. "In-vitro electrochemical study of TiB/TiB2 composite coating ontitanium in Ringer's solution"
  اديب ابراهيمي, Hamid Esfahani, Arash Fattah-alhosseini, Omid Imantalab
  JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, Vol. , pp.826-834, 2018
 30. "An investigation regarding semiconducting and passive behaviors ofcoarse- and nano-structured pure Ta in Ringer’s physiologicalelectrolyte: role of anodic passive potential"
  Arash Fattah-alhosseini, Hassan Elmkhah, كاظم بابايي, Omid Imantalab, Hamid Reza Ghomi, Mohsen K. Keshavarz
  Materials Research Express, Vol. , 2018
 31. "Assessment of microstructural and electrochemical behavior ofseverely deformed pure copper through equal channel angularpressing"
  Davood Gholami, Omid Imantalab, Majid Naseri, سعيد وفاييان, Arash Fattah-alhosseini
  JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, Vol. , pp.856-865, 2017
 32. "Corrosion Behavior of Pure Copper Surrounded by Hanks Physiological Electrolyte at 310 K (37 C) as a Potential Biomaterial for Contraception: An Analogy Drawn Between Micro- and Nano-grained Copper"
  Arash Fattah-alhosseini, Omid Imantalab, سعيد وفاييان, غزاله انصاري
  JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, Vol. , pp.2739-2749, 2017
 33. "Facile Electrochemical Method to Improve Surface Features of Pure Copper in Dilute Basic Solutions"
  Arash Fattah-alhosseini, Omid Imantalab, Farid Reza Attarzadeh, Navid Attarzadeh
  JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, Vol. , pp.1634-1646, 2017
 34. "Strengthening Mechanisms andElectrochemical Behavior of Ultrafine-Grained Commercial Pure CopperFabricated by Accumulative Roll Bonding"
  Omid Imantalab, Arash Fattah-alhosseini, Yousef Mazaheri Roudbali, Mohsen K. Keshavarz
  METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE, Vol. , pp.3684-3693, 2016
 35. "Electrochemical Behavior of Pure Copper inPhosphate Buffer Solutions: A ComparisonBetween Micro- and Nano-Grained Copper"
  Omid Imantalab, Arash Fattah-alhosseini, Mohsen K. Keshavarz, Yousef Mazaheri Roudbali
  JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, Vol. , pp.697-703, 2016
 36. "Microstructural evolution, mechanical properties ,and strain hardeningbehavior of ultrafine grained commercial pure copper during theaccumulative roll bonding process"
  Arash Fattah-alhosseini, Omid Imantalab, Yousef Mazaheri Roudbali, Mohsen K. Keshavarz
  MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, Vol. , pp.8-14, 2016
 37. "Electrochemical and Passive Behaviors of Pure CopperFabricated by Accumulative Roll-Bonding (ARB) Process"
  Omid Imantalab, Arash Fattah-alhosseini
  JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, Vol. , pp.2579-2585, 2015
 38. "Effect of Accumulative Roll Bonding (ARB) Process on the Electrochemical Behavior of Pure Copper in 0.01 M KOH Solution"
  Omid Imantalab, Arash Fattah-alhosseini
  Analytical & Bioanalytical Electrochemistry, Vol. , pp.210-219, 2015
 39. "Effect of accumulative roll bonding process on the electrochemicalbehavior of pure copper"
  Arash Fattah-alhosseini, Omid Imantalab
  JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, Vol. , pp.48-52, 2015
 40. "بررسی سازوکار تشکیل پوشش سرامیکی کامپوزیتی TiB/TiB2 روی تیتانیوم خالص تجاری و توانایی استخوان سازی آن"
  ادیب ابراهیمی، حمید اصفهانی، آرش فتاح الحسینی، امید ایمان طلب
  مواد و فناوریهای پیشرفته، نسخه ، صفحات:35-42، 1397

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "Effect of Nano-Grained Structure on the Electrochemical Behavior of Pure Copper in an alkaline solution"
  Omid Imantalab, Arash Fattah-alhosseini
  11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, 2015
 2. "بررسی رفتار خوردگی پوشش نانولایه TiN/CrN اعمالی بر فولاد H13 کربن دهی شده"
  عرفان لطفی خجسته، محمد صاحب الزمانی، حسن علم خواه، امید ایمان طلب، آرش فتاح الحسینی
  نوزدهمین کنگره ملی خوردگی، 1400
 3. "بررسی رفتار خوردگی فولاد زنگ نزن 304 با پوشش چندلایه نانوساختار از جنس ZrN/CrN در محیط حاوی 5/3 درصد وزنی کلریدسدیم"
  پرویز محمدیان صمیم، آرش فتاح الحسینی، حسن علم خواه، امید ایمان طلب
  نوزدهمین کنگره ملی خوردگی، 1400
 4. "مقایسه رفتار مکانیکی و خوردگی پوششهای CrN و نانولایه Cr/CrN اعمال شده به روش رسوب فیزیکی فاز بخار با قوس کاتدی"
  فاطمه جاسم پورسعیداوی، حسن علم خواه، آرش فتاح الحسینی، امید ایمان طلب
  بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح، 1399
 5. "مقایسه رفتار خوردگی و مکانیکی پوششهای نانوساختار چندلایه CrN/Cu و پوشش تک لایه CrN اعمال شده به روش PVD"
  مژگان هیربد جوان، آرش فتاح الحسینی، حسن علم خواه، امید ایمان طلب
  بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح، 1399
 6. "تاثیر تعداد جفت لایه بر رفتار الکتروشیمیایی پوشش چندلایه نانوساختار CrN/ZrN روی فولاد زنگنزن 304در محیط 3/5درصد وزنی کلریدسدیم"
  پرویز محمدیان صمیم، آرش فتاح الحسینی، حسن علم خواه، امید ایمان طلب
  بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح، 1399
 7. "بررسی رفتار خوردگی پوشش نانولایه ی CrN/CrAlN اعمال شده برزیرلایه ی تیتانیوم خالص تجاری در محلول رینگر"
  نفیسه فرشته صنیعی، حسن علم خواه، آرش فتاح الحسینی، امید ایمان طلب
  نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، 1399