امید ایمان طلب

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

امید ایمان طلب

مهندسی / مهندسی علم مواد

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
عملیات کارگاهی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آلیاژهای غیر آهنی 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
بلورشناسی و آزمایشگاه 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 1 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 1 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 1 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متالوژی فیزیکی مواد 2 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403