امید ایمان طلب

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

امید ایمان طلب

مهندسی / مهندسی علم مواد

ارتباط با صنعت

  1. ایجاد پوشش های نانو ساختار تانتالیوم و نیترید تانتالیوم بر آلیاژ Ti-6Al-4V به روش PVD و بررسی رفتار خوردگی و الکتروشیمیایی در محلول شبیه سازی شده بدن
    1397