وحید خداکرمی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

وحید خداکرمی

مهندسی / مهندسی صنایع