اعضای هیات علمی

حمید یحیوی همدانی

حمید یحیوی همدانی

حمید یحیوی همدانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه مصطفی ملکیان کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/20
ضرورت تکوین دولت مدرن در ایران از دیدگاه روشنفکران عصر پهلوی اول (مطالعه موردی: فروغی، بهار، داور) کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/12
اقدامات کارگزاران حکومتی و تحول حکومت داری در عصر قاجار کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
مفهوم آزادی در عصر پیشامشروطه و تحول در اندیشه سیاسی ایرانی (با تاکید برآرای آخوندزاده و طالبوف) کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/27
بررسی انتقادی دیدگاه های موجود در باب شکست پروژه های تجدد خواهی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/25
روشنفکران ایرانی و گسست از فلسفه سیاسی مشروطیت؛ بررسی نقدهای روشنفکران ایرانی به فلسفه سیاسی مشروطه در دهه های چهل و پنجاه کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/19
جلیل اسدی تیموری تجربه تجدد ایرانی از نگاه شایگان؛ سنجش وضعیت معرفتی تمدن ایرانی ـ اسلامی در عصر جدید کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
سیدحمید اشرف صورت بندی اندیشه سیاسی در نهج البلاغه: مطالعه موردی، عهدنامه مالک اشتر کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
میثم اقاخانی قدرت و ساز و کارهای کنترل و تحدید آن از منظر امام علی(ع) در نهج البلاغه کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/16
میثم برزگر بررسی تطبیقی رابطه دین و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره) و علی عبدالرازق کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
فاطمه حسینی اسلام سیاسی و تحول در حکومت مندی ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
شهرام خداویسی بررسی مبانی گفتمان نوسلفی گری و نسبت آن با پدیده داعش کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/10
سهیلا رحیمی بررسی تاریخ تحول معنایی مفهوم انقلاب و تأثیر آن بر تولد اسلام سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
غلامرضا رنجبریان مبانی اندیشۀ ایرانشهری و تداوم آن در اندیشه های خواجه نظام الملک کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/01
سحر زمانی تحلیل اپیستمه ای آستانه تجدد در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/13
مهدی شهباز زمینه اجتماعی زایش اندیشه پسامشروطه در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/18
فاطمه ملکی سنجش امکانها و محدودیتهای نظری نظریه ی "جامعه کوتاه مدت" برای تبیین تحولات تاریخی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/12
اکرم نیازی اندیشه مشروطه و تحول در حکومت مندی ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر 1315189 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/19 (14:00 - 16:00)
جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران 1315238 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (14:00 - 16:00)
شناخت اندیشه های سیاسی 1315183 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/17 (10:30 - 12:30)
کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم 1315271 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (08:30 - 10:30)
نوسازی و توسعه سیاسی 1315039 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (16:00 - 18:00)
اندیشه سیاسی در ایران معاصر 1315166 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00)
اندیشه سیاسی در غرب(2) 1315251 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00)
مباحث نظری اندیشه سیاسی غرب 1315191 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
مبانی روانشناختی سیاست 1315231 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00)
نظریات جدید در علم سیاست 1315268 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
اقتصاد سیاسی ایران 1315057 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر 1315189 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
جامعه شناسی سیاسی 1315265 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
جامعه شناسی سیاسی 1315252 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
جامعه شناسی سیاسی ایران 1315070 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
شناخت اندیشه های سیاسی 1315183 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
نوسازی و توسعه سیاسی 1315039 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
اندیشه سیاسی در ایران معاصر 1315166 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00)
اندیشه ی سیاسی در غرب 2 1315026 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
تئوریهای انقلاب 1315091 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3