زهرا ایزدی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

زهرا ایزدی

مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) / کشاورزی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
شناسایی علف های هرز 2 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403