کارشناسان گروه مهندسی عمران

 

کارشناس آموزشی گروه عمران

 

        مهندس مهدی علی پور

     شماره تماس : ۳۱۴۰۲۲۱۲

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه عمران

 

             لیلا زنگنه

       شماره تماس : ۳۱۴۰۲۰۶۹

 

     کارشناس آزمایشگاه بتن

         

          مهندس شهرام احمدی

 

  کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

         

          مهندس فریدون کرمی

 

   کارشناس آزمایشگاه روسازی

         

          مهندس یاسر لاهوتی

 

  کارشناس آزمایشگاه هیدرولیک

          ​​​​​​​