زمینه‌های تحقیقاتی گروه مهندسی عمران

 

زمینه های تحقیقاتی گروه مهندسی عمران به تفکیک اساتید

صفحه در حال تکمیل شدن می باشد.

 

دکتر جلال اکبری (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی :  مهندسی عمران

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه تربیت مدرس 1386

مرتبه علمی: دانشیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

مهندسی زلزله و پایش وضعیت زیرساخت ها (پل ها ، شریان های حیاتی ، ساختمان ها و ...)

محاسبات نرم و روش های عددی در مهندسی عمران

بهینه سازی سازه ها و انرژی های تجدید پذیر

 

 

 

دکتر وحیدرضا اوحدی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی :  مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک و ژئوتکنیک زیست محیطی

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه مکل گیل - کانادا

مرتبه علمی: استاد

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

 

 

 

 

 

دکتر محسن بابائی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی :  مهندسی عمران گرایش مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه علم و صنعت

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه: 

 

 

 

 

دکتر حسین ترابزاده خراسانی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی :  مهندسی نقشه‌برداری - سنجش از دور

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه زوریخ

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

 مطالعه خصوصیات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور

 مدل‌سازی سه‌بعدی جنگل

 مدل‌سازی محیطی به کمک سنجش از دور و GIS

طیف‌سنجی

مستندنگاری ابنیه و آثار باستانی به روش‌های فتوگرامتری و لیزر اسکن

داده‌کاوی مکانی

 

 

دکتر سید مهدی حسینیان  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی :  مهندسی عمران - گرایش مدیریت و مهندسی ساخت

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه نیوسالت ولز - سیدنی ، استرالیا

مرتبه علمی: دانشیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

مدیریت و مهندسی ساخت، همه جنبه‌ها، از جمله :

محیط زیست ساخت

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

مدیریت قراردادهای ساخت

قراردادهای نوین ساخت

اتوماسیون ساخت

یادگیری ماشین

گردش اطلاعات در ساخت

مصالح ساخت و غیره
 

 

دکتر مرتضی حیدری‌مظفر (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی : مهندسی عمران – نقشه‌برداری

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مرتبه علمی : استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

کاربردهای سنجش از دور در مدیریت بلایای طبیعی

 ترکیب الگوریتم‌های سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور

پردازش تصاویر رقومی

سیستم اطلاعات مکانی

فتوگرامتری فضائی

پردازش ابرنقاط  لیزراسکنرها

فتوگرامتری پهپادی

به‌کارگیری منطق فازی

الگوریتم‌های فراابتکاری و یادگیری عمیق در کاربردهای مختلف سنجش از دوری

 


دکتر بهرام رضایی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی عمران-گرایش هیدرولیک

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه بیرمنگهام (کشور انگستان)

مرتبه علمی : استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

مطالعه تحلیلی میدان جریان در کانال‌های ساده و مرکب

شبیه‌سازی عددی و آزمایشگاهی جریان در کانال‌های مرکب

مطالعه ساختمان تلاطم (آشفتگی) در جریان‌های با سطح آزاد

کاربرد روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در پیش بینی توزیع سرعت و تنش برشی در کانال‌های مرکب

 

 

دکتر فریدون رضایی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی :  مهندسی عمران

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه لیل یک فرانسه

مرتبه علمی: دانشیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

مطالعه عددی و آزمایشگاهی سازه های بتن آرمه (فولادی و الیافی)

طراحی سازه های بتن پیش تنیده

بررسی رفتار خوردگی قطعات بتن آرمه

بررسی رفتار پیوستگی و برش افقی قطعات بتن آرمه و بتن مرکب

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه های بتن آرمه

 

 

 

 

 

دکتر یوسف رضایی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی :  مهندسی عمران نقشه برداری

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

 

 


 


دکتر امیر رضائی صامتی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی :  مهندسی عمران گرایش سازه

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه صنعتی شریف

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه: 

 

 

 

 

 

دکتر محمد شوشتری  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی :  مهندسی عمران زلزله

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه آتاوا کانادا

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه: 

 

 

 

دکتر جلال صادقیان  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی :  مهندسی عمران - مهندسی منابع آب

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه علم و صنعت

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه: 

 

 

 

 

دکتر جواد طاهری نژاد  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی :  مهندسی عمران

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه ملبورن استرالیا

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه: 

 

 

 

دکتر مجید فضلی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی :  مهندسی عمران

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه تربیت مدرس

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه: 

 

 

 

 

دکتر عباس قدیمی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی :  مهندسی عمران  - ژئوتکنیک

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه امریال کالج - انگلستان لندن

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه: 

 

 

 

دکتر مصطفی مقدسی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی :  مهندسی عمران  - سازه

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران  (کارشناسی و کارشناسی ارشد)، دکتری: دانشگاه صنعتی مالزی (UTM)

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

تحلیل تجربی و طراحی سازه های بتنی مسلح

تحلیل غیر ارتجاعی و غیر خطی سازه ها

 تحلیل و طراحی سازه های بلند

 تحلیل و طراحی سازه های بتنی پیش ساخته

 تحلیل و طراحی سازه های انتقال و توزیع برق

تقویت سازه های بتنی با FRP

 

 

دکتر محمد ملکی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی عمران  - گرایش  مهندسی ژئوتکنیک.

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه علم و صنعت ایران (کارشناسی) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کارشناسی ارشد) - مدرسه مرکزی لیون فرانسه (دکترای تخصصی).

مرتبه علمی : دانشیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

مدلسازی رفتاری خاک ها

رفتار خاک غیر اشباع

رفتار تابع زمان مصالح زمین

اعتبارسنجی کدهای محاسباتی و مدل های رفتاری

اندرکنش خاک-سازه

تخمین پارامترهای مدل های رفتاری برای ساختگاه و سازه های خاکی.
 

 

دکتر محمود نیلی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی :  مهندسی عمران

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه هوکایدو ژاپن

مرتبه علمی: دانشیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

 

بتن های خود تراکم حاوی سرباره فعال شده و بدون سیمان

Carbon-neutrality SCC

مقاومت ضربه ای بتن های الیافی و بتن های بازیافتی

Impact resistance of FRC and RAC

شبیه سازی عددی و آزمایشگاهی تخمین ریسک ترک خوردگی بتن های حجیم پرمقاومت

Thermal analysis in massive HSC structures

خزش و جمع شدگی در بتن های سبک با کاربری زیاد

Creep & Shrinkage of high performance light weight concrete (HPLWC)

دوام پوسته شدگی بتن های سبک پر مقاومت و بتن های غلتکی

Scaling resistance of high strength lightweight concrete

بررسی رفتار واقعی دوام یخبندان تیرهای بتنی تحت همزمان "بار- سیکل یخ‌ زدن و آب شدن

Simultaneous effects of "F-T cycles & loads" on concrete elements

مطالعات ریز ساختاری بتن های حاوی مواد پوزولانی

Microstructure study of green concrete

بررسی خمش پذیری صفحات نازک غیر سازه ای در مقیاس نیمه صنعتی

Fiber cement boards  a bendable plate as non-structural elements

پرینتر های 3 بعدی

3D-Printing