اعضای هیات علمی

موسی اعظمی

موسی اعظمی

موسی اعظمی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تحلیل دیدگاه بهره برداران در مورد مدیریت منابع آب در حوزه آبخیز قره چای دشت رزن قهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/31
بررسی سطح و میزان مشارکت روستاییان در طرح های روستایی شهرستان همدان کارشناسی ارشد 1393/06/31
تحلیل وضعیت دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی استان همدان کارشناسی ارشد 1393/11/08
سیدوهبی حسینی امکان سنجی اقلیمی کشت کلزا و بررسی عوامل موثر بر پذیرش آن ( مطالعه موردی: استان کرمانشاه- شهرستان جوانرود) کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/15
محمدرضا شکری تحلیل دیدگاه بهره برداران در مورد مدیریت منابع آب در حوزه آبخیز قره چای دشت رزن قهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/31
وحید احسانی چالش های پژوهش های توسعه روستایی و شکاورزی و راهکارهای بهبود اثربخشی آنها دکتری دانلود 1394/11/19
مسعود اسدی اثرات اقتصادی- اجتماعی مجتمع سیاحتی و گردشگری علیصدر در روستای علیصدر کارشناسی ارشد 1392/07/09
مسعود اسدی اثرات اقتصادی و اجتماعی مجتمع سیاحتی و گردشگری علیصدر کارشناسی ارشد 1392/07/09
فاطمه امیری تحلیل اثر خشکسالی بر منطقه حفاظت شده راسوند و ابعاد اقتصادی-اجتماعی زندگی مردم محلی کارشناسی ارشد 1397/11/16
محمد بیات بررسی وضعیت حکمرانی شرکتی و چالش های پیش رو در شرکت های تعاونی روستایی شهرستان تویسرکان کارشناسی ارشد 1398/11/20
نسرین بیاناتی سنجش وضعیت امنیت غذایی در سطح خانوار روستاهای شهرستان بهار و عوامل موثر بر آن کارشناسی ارشد 1398/11/15
احمد بختیاری اثرات فعالیت واحدهای آبزی پروری دومنظوره بر معیشت پایدار خانوارهای شاغل استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
عبدالعلی بهرامی ارزیابی اثرات زیست محیطی نظام های بهره برداری کشاورزی در استان همدان با استفاده از تحلیل ردپای اکولوژیکی (مورد: گندم آبی) دکتری دانلود 1393/11/29
مهرداد پویا ارزیابی حکمرانی محلی آب و مشارکت مردمی در برخی دشت های استان همدان: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی دکتری 1398/11/20
فریبا جعفری اثر کسب و کارهای کوچک روستایی بر برخی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان ملایر کارشناسی ارشد 1393/06/30
کبری حسن پور چالش های پذیرش اصلاح الگوی کشت زراعی در شهرستان دلفان استان لرستان کارشناسی ارشد 1398/11/14
مریم حسنوندیان تعیین صلاحیت های حرفه ای کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی در استان لرستان کارشناسی ارشد 1392/12/06
مهدی خیاطی تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر نظام های معیشت روستایی در ایران دکتری دانلود 1395/12/18
فاطمه خاکی بررسی اثرات خشکسالی بر زندگی کشاورزان در شهرستان ابرکوه کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
سمیرا رضایی تحلیل راهبردی تولید و بازاریابی گیاهان دارویی شهرستان نهاوند با تأکید بر گیاه گشنیز کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
هما سروش مهر بررسی کیفیت زندگی روستایی در ایران و تحلیل عوامل موثر بر آن دکتری دانلود 1396/07/12
پریسا سفاهن بررسی وضعیت و مشکلات ارائه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
کاروان شانازی ارزیابی اثرات تالاب زریوار بر معیشت پایدار روستائیان حاشیه در شهرستان مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
معصومه عبدالهی سنجش سطح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در غرب ایران کارشناسی ارشد 1397/07/09
مینو عزیزی حسن اباد بررسی نقش آموزش های ترویجی در امنیت غذایی خانوارهای کشاورز شهرستان قروه (استان کردستان) کارشناسی ارشد 1392/11/30
مهدی فرهادی نقش آموزش های فنی و حرفه ای غیررسمی در توسعه فعالیت های غیرکشاورزی در روستاهای شهرستان فامنین کارشناسی ارشد 1397/10/18
علی اکبر قادری بررسی کمی و کیفی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی زنان روستایی نودشه کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/26
مریم کورکی بررسی رفتار عملی صاحبان صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان های بهار وکبودرآهنگ نسبت به بهداشت و ایمنی غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
فهیمه مرادی اندازه گیری و تحلیل سطح توسعه یافتگی کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد 1396/12/01
جواد مرادی مریم نگاری تحلیل تطبیقی شبکه اجتماعی برخی شرکت های تعاونی روستایی استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/11
مهسا معتقد بررسی سطح و میزان مشارکت روستائیان در طرح هادی روستاییی شهرستان همدان: مطالعه موردی روستای سنگستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
مهسا معتقد تحلیل راهبردی بازاریابی صنعت فرش در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
فرشید ملامیرزایی اثرات هوش سازمانی بر سبک های مدیریتی مدیران سازمان جهادکشاورزی استان های غرب ایران کارشناسی ارشد 1395/11/17
سیدعمادالدین موسوی ارزیابی عملکرد دهیاری ها از دیدگاه روستائیان (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا) کارشناسی ارشد 1392/07/09
مجید نصیری بررسی کارایی و پایداری کشت سیب زمینی در شهرستان بهار کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
ناهید هاشمی امین اثرات کشت و صنعت میان آب خوزستان بر معیشت پایدار خانوارهای اعضا کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی پایدار 2214302 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
توسعه و سرمایه اجتماعی 2214284 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
جامعه شناسی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی 2214260 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1402/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
شناخت منابع طبیعی 2214340 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مباحث نوین توسعه کشاورزی 2214316 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
جامعه شناسی روستایی و عشایری 2214245 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده 2214289 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
راهبردهای توسعه کشاورزی در ایران و جهان 2214295 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روش تحقیق در توسعه روستایی 2214283 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روش های تحقیق پیشرفته در توسعه کشاورزی 2214315 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/08 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
زبان انگلیسی تخصصی 2214265 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مدیریت توسعه 2214293 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
اصول مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی پایدار 2214302 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
توسعه و سرمایه اجتماعی 2214284 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
جامعه شناسی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی 2214260 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
شناخت منابع طبیعی 2214340 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
جامعه شناسی روستایی و عشایری 2214245 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده 2214289 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روش تحقیق 2214181 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روش تحقیق در توسعه روستایی 2214283 2 01 نیمه دوم ترم یک شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3