اعضای هیات علمی

موسی اعظمی

موسی اعظمی

موسی اعظمی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تحلیل وضعیت دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی استان همدان کارشناسی ارشد 1393/11/08
تحلیل دیدگاه بهره برداران در مورد مدیریت منابع آب در حوزه آبخیز قره چای دشت رزن قهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/31
بررسی سطح و میزان مشارکت روستاییان در طرح های روستایی شهرستان همدان کارشناسی ارشد 1393/06/31
وحید احسانی چالش های پژوهش های توسعه روستایی و شکاورزی و راهکارهای بهبود اثربخشی آنها دکتری دانلود 1394/11/19
مسعود اسدی اثرات اقتصادی و اجتماعی مجتمع سیاحتی و گردشگری علیصدر کارشناسی ارشد 1392/07/09
مسعود اسدی اثرات اقتصادی- اجتماعی مجتمع سیاحتی و گردشگری علیصدر در روستای علیصدر کارشناسی ارشد 1392/07/09
فاطمه امیری تحلیل اثر خشکسالی بر منطقه حفاظت شده راسوند و ابعاد اقتصادی-اجتماعی زندگی مردم محلی کارشناسی ارشد 1397/11/16
محمد بیات بررسی وضعیت حکمرانی شرکتی و چالش های پیش رو در شرکت های تعاونی روستایی شهرستان تویسرکان کارشناسی ارشد 1398/11/20
نسرین بیاناتی سنجش وضعیت امنیت غذایی در سطح خانوار روستاهای شهرستان بهار و عوامل موثر بر آن کارشناسی ارشد 1398/11/15
احمد بختیاری اثرات فعالیت واحدهای آبزی پروری دومنظوره بر معیشت پایدار خانوارهای شاغل استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
عبدالعلی بهرامی ارزیابی اثرات زیست محیطی نظام های بهره برداری کشاورزی در استان همدان با استفاده از تحلیل ردپای اکولوژیکی (مورد: گندم آبی) دکتری دانلود 1393/11/29
مهرداد پویا ارزیابی حکمرانی محلی آب و مشارکت مردمی در برخی دشت های استان همدان: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی دکتری 1398/11/20
فریبا جعفری اثر کسب و کارهای کوچک روستایی بر برخی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان ملایر کارشناسی ارشد 1393/06/30
کبری حسن پور چالش های پذیرش اصلاح الگوی کشت زراعی در شهرستان دلفان استان لرستان کارشناسی ارشد 1398/11/14
مریم حسنوندیان تعیین صلاحیت های حرفه ای کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی در استان لرستان کارشناسی ارشد 1392/12/06
مهدی خیاطی تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر نظام های معیشت روستایی در ایران دکتری دانلود 1395/12/18
فاطمه خاکی بررسی اثرات خشکسالی بر زندگی کشاورزان در شهرستان ابرکوه کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
سمیرا رضایی تحلیل راهبردی تولید و بازاریابی گیاهان دارویی شهرستان نهاوند با تأکید بر گیاه گشنیز کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
هما سروش مهر بررسی کیفیت زندگی روستایی در ایران و تحلیل عوامل موثر بر آن دکتری دانلود 1396/07/12
پریسا سفاهن بررسی وضعیت و مشکلات ارائه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
کاروان شانازی ارزیابی اثرات تالاب زریوار بر معیشت پایدار روستائیان حاشیه در شهرستان مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
معصومه عبدالهی سنجش سطح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در غرب ایران کارشناسی ارشد 1397/07/09
مینو عزیزی حسن اباد بررسی نقش آموزش های ترویجی در امنیت غذایی خانوارهای کشاورز شهرستان قروه (استان کردستان) کارشناسی ارشد 1392/11/30
مهدی فرهادی نقش آموزش های فنی و حرفه ای غیررسمی در توسعه فعالیت های غیرکشاورزی در روستاهای شهرستان فامنین کارشناسی ارشد 1397/10/18
علی اکبر قادری بررسی کمی و کیفی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی زنان روستایی نودشه کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/26
مریم کورکی بررسی رفتار عملی صاحبان صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان های بهار وکبودرآهنگ نسبت به بهداشت و ایمنی غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
فهیمه مرادی اندازه گیری و تحلیل سطح توسعه یافتگی کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد 1396/12/01
جواد مرادی مریم نگاری تحلیل تطبیقی شبکه اجتماعی برخی شرکت های تعاونی روستایی استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/11
مهسا معتقد بررسی سطح و میزان مشارکت روستائیان در طرح هادی روستاییی شهرستان همدان: مطالعه موردی روستای سنگستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
مهسا معتقد تحلیل راهبردی بازاریابی صنعت فرش در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
فرشید ملامیرزایی اثرات هوش سازمانی بر سبک های مدیریتی مدیران سازمان جهادکشاورزی استان های غرب ایران کارشناسی ارشد 1395/11/17
سیدعمادالدین موسوی ارزیابی عملکرد دهیاری ها از دیدگاه روستائیان (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا) کارشناسی ارشد 1392/07/09
مجید نصیری بررسی کارایی و پایداری کشت سیب زمینی در شهرستان بهار کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
ناهید هاشمی امین اثرات کشت و صنعت میان آب خوزستان بر معیشت پایدار خانوارهای اعضا کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی روستایی و عشایری 2214245 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/19 (08:30 - 10:30)
حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده 2214289 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/20 (14:00 - 16:00)
راهبردهای توسعه کشاورزی در ایران و جهان 2214295 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00)
روش تحقیق 2214181 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00)
روش تحقیق در توسعه روستایی 2214283 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/25 (14:00 - 16:00)
روش های تحقیق پیشرفته در توسعه کشاورزی 2214315 2 01 | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/01 (08:30 - 10:30)
زبان انگلیسی تخصصی 2214265 2 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/18 (10:30 - 12:30)
مدیریت توسعه 2214293 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00)
اصول مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی پایدار 2214302 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00)
توسعه و سرمایه اجتماعی 2214284 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی 2214260 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00)
شناخت منابع طبیعی 2214340 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی روستایی و عشایری 2214245 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30)
حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده 2214289 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
روش تحقیق 2214181 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
روش تحقیق در توسعه روستایی 2214283 2 01 نیمه دوم ترم یک شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
زبان انگلیسی تخصصی 2214265 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
مدیریت توسعه 2214293 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
اصول مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی پایدار 2214302 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00)
توسعه و سرمایه اجتماعی 2214284 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3