موسی اعظمی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

موسی اعظمی

کشاورزی / ترویج و آموزش کشاورزی

ارتباط با صنعت

  1. بررسی مسائل و مشکلات موجود در زمینه مشارکت های مردمی در بحران های محیط زیستی و ارائه راهکارهای مناسب (مورد مطالعه : وضعیت آب استان همدان)
    1401