محمدجواد هراتی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

محمدجواد هراتی

علوم انسانی / معارف اسلامی

فعالیت‌های اجرایی

 1. نایب ریس کمسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور( شورای عالی انقلاب فرهنگی ) 1401 ← تا زمان حال
 2. عضو هیات امنای دانشگاه قرآن و حدیث و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1401 ← تا زمان حال
 3. عضو شورای سیاستگذاری سازمان سمت 1401 ← تا زمان حال
 4. عضو شورای گسترش آموزش عالی 1401 ← تا زمان حال
 5. عضوت هیات مممیزه مشترک مراکز آموزشی و پژوهشی تهران و دیگر دانشگاه ها 1401 ← تا زمان حال
 6. عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه تفرش 1401 ← تا زمان حال
 7. نائب ریس کمسیون برنامه ریزی علوم انسانی شورای عالی برنامه ریزی وزارت عتف 1401 ← تا زمان حال
 8. قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در امور علوم انسانی 1400 ← تا زمان حال
 9. ریس مرکز توسعه پژوهش و آموزش عالی قران و علوم انسانی کشور 1400 ← تا زمان حال
 10. عضو شورای برنامه ریزی آموزش عالی 1400 ← تا زمان حال
 11. ریس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 1398 ← 1400
 12. دبیر علمی و اجرایی همایش های مختلف در حوزه علوم انسانی 1394 ← تا زمان حال
 13. سردبیری و مدیر مسولی فصلنامه های علمی - پژوهشی 1393 ← تا زمان حال
 14. معاون دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا 1391 ← 1393