محمدجواد هراتی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

محمدجواد هراتی

علوم انسانی / معارف اسلامی

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Examining the Cultural Attitudes of the Representatives of the First Legislature of the Islamic Consultative Assembly towards the War Waged by Iraq against Iran"
  توران منصوري, mohammad javad harati
  Contemporary Research on Islamic Revolution, Vol. , pp.19-45, 2024
 2. "Sunniten im Iran1"
  mohammad javad harati
  Spektrum Iran, Vol. , pp.47-55, 2017
 3. "Principles of Islamic jurisprudence of Foreign Policy in Imam Khomeini's Thought"
  mohammad javad harati
  Islamic political thoughts, Vol. , pp.123-140, 2016
 4. "فراتحلیل کمی نتایج پژوهش ها پیرامون دروس معارف اسلامیدانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور"
  محمدرضا یوسف زاده چوسری، مصطفی رستمی، محمدجواد هراتی، افشین افضلی
  مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، نسخه ، صفحات:123-142، 1402
 5. "ارزیابی مواضع سیاسی نهضت آزادی در فرایند جنگ تحمیلی (با تاکید بر مواضع نمایندگان مجلس شورای اسلامی )"
  توران منصوری، محمدجواد هراتی
  پژوهش های انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:7-30، 1402
 6. "ارزیابی انقلاب 2011تونس بر اساس نظریه توسعه نامتوازن ساموئل هانتینگتون"
  رحیم پاکزاد، محمدجواد هراتی، رضا یوسفی
  جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، نسخه ، صفحات:249-274، 1401
 7. "وضعیت شناسی مسائل آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه و راهکارها بر اساس تجربۀ زیستۀ مسئولان و اساتید در دوره کرونا و پساکرونا"
  نیره قوی، راحله محرمی، مجتبی افلاکی، محمدجواد هراتی
  فرهنگ در دانشگاه اسلامی، نسخه ، صفحات:55-86، 1401
 8. "کاربست تحولات انقلابی 2011 یمن بر اساس نظریه چالمرز جانسون"
  رحیم پاکزاد، مصطفی رستمی، محمدجواد هراتی
  مطالعات انقلاب اسلامی - دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها، نسخه ، صفحات:65-82، 1401
 9. "ریشه یابی و تبیین علل انقلاب 2011 تونس بر اساس نظریه تحول انقلابی چالمرز جانسون"
  رحیم پاکزاد، محمدجواد هراتی، آسیه حسینی
  مطالعات سیاسی جهان اسلام، نسخه ، صفحات:1-20، 1401
 10. "بررسی ماهیت و ویژگی های عناصر برنامه درسی جامع دروس معارف اسلامی: یک مطالعه کیفی"
  محمدرضا یوسف زاده چوسری، محمدجواد هراتی، مصطفی رستمی
  فرهنگ در دانشگاه اسلامی، نسخه ، صفحات:383-408، 1401
 11. "تحلیل کنش های گفتاری وصیت نامه شهید سید اسدالله مدنی بر اساس مدل جان سرل"
  محمدجواد هراتی
  پژوهشنامه انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:161-177، 1400
 12. "آسیب شناسی مقالات فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی؛ با تاکید بر اطلاعات صفحه اول مقالات (1394 الی 1398)"
  محمدجواد هراتی، رضا محمدی، علی زارعی
  مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، نسخه ، صفحات:5-23، 1400
 13. "آسیب شناسی مقالات فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی؛ با تاکید بر اطلاعات صفحه اول مقالات (1394 تا 1398)"
  محمدجواد هراتی، علی زارعی.، رضا محمدی.
  فرهنگ در دانشگاه اسلامی، نسخه ، صفحات:355-375، 1400
 14. "مناسبات دین و سیاست در اندیشه روشنفکران دینی قبل از انقلاب اسلامی( مطالعه موردی شریعتی و بازرگان)"
  افراسیاب جمالی، محمدجواد هراتی
  پژوهش های انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:244-284، 1400
 15. "زمینه های شکل گیری ناتو و شورای همکاری خلیج فارس در برابراتحاد جماهیر شوروی و جمهوری اسلامی ایران"
  حسن جلال پور، محمدجواد هراتی
  سیاست جهانی، نسخه ، صفحات:213-244، 1400
 16. "آزمون پذیری نظریۀ انقلاب جک گلدستون با انقلاب های تونس، مصر"
  محمدجواد هراتی، سعیده سلطانی مقدم
  پژوهش های روابط بین الملل، نسخه ، صفحات:201-228، 1399
 17. "آسیب شناسی موضوعات پژوهشی فصلنامه های مرتبط با انقلاب اسلامی"
  محمدجواد هراتی، رضا محمدی
  پژوهشنامه انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:133-156، 1398
 18. "امکان سنجی نظریه بسیج منابع در انقلاب های تونس و لیبی"
  محمدجواد هراتی، آسیه حسینی
  سیاست جهانی، نسخه ، صفحات:61-92، 1398
 19. "آزمون پذیری نظریه انقلاب اجتماعی با انقلاب های مصر و تونس"
  محمدجواد هراتی، توران منصوری
  پژوهش های انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:207-227، 1398
 20. "بررسی تطبیقی انقلابات جهان اسلام بر اساس نظریه جیمز دیویس( مطالعه موردی انقلاب تونس ، مصر و لیبی )"
  محمدجواد هراتی، رضا یوسفی
  جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، نسخه ، صفحات:293-314، 1398
 21. "آزمون پذیری نظریه کرین برینتون در تحولات انقلابی تونس و مصر"
  محمدجواد هراتی، رضا محمدی
  مطالعات انقلاب اسلامی - دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها، نسخه ، صفحات:115-130، 1398
 22. "ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻨﺪﻱ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ: ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪﺭ"
  محمدجواد هراتی، سید محمد جواد قربی
  سیاست متعالیه، نسخه ، صفحات:215-236، 1397
 23. "آزمون پذیری نظریه چالمرز جانسون با انقلاب های جهان اسلام(مطالعه موردی ایران، مصر و لیبی)"
  محمدجواد هراتی، رحیم پاکزاد
  مطالعات سیاسی جهان اسلام، نسخه ، صفحات:122-156، 1397
 24. "نفرین منابع و ناکامی الگوی دولت توسعه خواه درخاورمیانه"
  محمدجواد هراتی، علی زیرکی حیدری
  سیاست جهانی، نسخه ، صفحات:263-289، 1397
 25. "انگاره های منفی پیرامون شخصیت امام خمینی(ره) در «مستند انقلاب57»"
  محمدجواد هراتی
  پژوهش های انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:187-216، 1397
 26. "آزمون پذیری نظریه دولت رانتیر در انقلاب های جهان اسلام ( مطالعه موردی ایران و مصر )"
  محمدجواد هراتی، روج الله مهدی زاده
  پژوهش های سیاسی جهان اسلام، نسخه ، صفحات:75-106، 1397
 27. "صورت بندی مفهوم پیشرفت در رویکردهای هگلی ،پست مدرن و الگوی اسلامی - ایرانی"
  محمدجواد هراتی، علی آزرمی
  مطالعات انقلاب اسلامی - دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها، نسخه ، صفحات:159-180، 1397
 28. "روش شناسی حل منازعات مذهبی در آموزه های رضوی"
  سمیه کرد کلیجی کلایی، حبیب الله حلیمی جلودار، محمدجواد هراتی
  فرهنگ رضوی، نسخه ، صفحات:7-31، 1397
 29. "روش شناسی حل منازعات مذهبی در آموزه های رضوی"
  سمیه کرد کلیجی کلایی، حبیب الله حلیمی جلودار، محمدجواد هراتی
  فرهنگ رضوی، نسخه ، صفحات:7-31، 1397
 30. "تحلیل تحریف های تاریخی مستند «انقلاب 57» پیرامون سازمان مجاهدین خلق"
  محمدجواد هراتی، روج الله مهدی زاده
  پژوهشنامه انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:133-166، 1396
 31. "اصل بقاء رویکرد رئالیستی در روابط بین الملل ازمنظر اندیشۀ اسلامی"
  محمدجواد هراتی، رضا سلیمانی
  پژوهش های سیاست اسلامی – پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق(ع)، نسخه ، صفحات:11-34، 1396
 32. "دشواری های تعریف «منفعت ملی» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"
  رضا سلیمانی، محمدجواد هراتی
  دانش سیاسی، نسخه ، صفحات:171-195، 1396
 33. "واقعگرایی ساختاری و دیپلماسی دولت پهلوی در قبال ائتلاف قدرتهای بزرگ"
  محمدجواد هراتی، محمود ظفری
  پژوهش های انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:259-277، 1396
 34. "تاثیر بازتولید داعش در کشور عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران"
  محمدجواد هراتی، سید محمد جواد قربی
  پژوهش های روابط بین الملل، نسخه ، صفحات:45-67، 1396
 35. "ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﺲ از دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس (1368-1392)"
  محمدجواد هراتی، سیدمحمدکاظم حجازی، حسن رحیمی
  مطالعات سیاسی جهان اسلام، نسخه ، صفحات:93-112، 1396
 36. "تبیین علل جنبش های عربی بر مبنای مدل «حکمرانی خوب»"
  محمدجواد هراتی، علی آزرمی
  سیاست جهانی، نسخه ، صفحات:215-239، 1396
 37. "تفاوت نقش و جایگاه ایدئولوژی در تحولات انقلابی ایران و مصر"
  محمدجواد هراتی
  پژوهشنامه انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:107-120، 1395
 38. "وجوه تمایز نهضت‏های انقلابی و گروه‏های افراطی در جهان اسلام"
  محمدجواد هراتی، بهزاد قاسمی
  پژوهش های سیاسی جهان اسلام، نسخه ، صفحات:173-192، 1395
 39. "ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در بازسازی تمدن اسلامی در قالب نظریه سیستمی"
  محمدجواد هراتی، افراسیاب جمالی، محمدعلی ایزدی
  پژوهش های انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:205-227، 1395
 40. "بازتاب نظم نوین سیاسی عراق بر کنش گری منطقه ای ایران"
  محمدجواد هراتی، رضا سلیمانی، عبدالواحد عبادی
  مطالعات انقلاب اسلامی - دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها، نسخه ، صفحات:165-142، 1395
 41. "مطالعۀ تطبیقی آزمونپذیری نظریۀ انقلاب هانتینگتونبا انقلاب در ایران و مصر"
  محمدجواد هراتی
  جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، نسخه ، صفحات:1-19، 1394
 42. "مطالعه تطبیقی نقش کارگزار مقابل ائتلاف قدرتهای بزرگ در ایران معاصر بزرگ در ای"
  محمدجواد هراتی، رضا سلیمانی، محمود ظفری
  پژوهشنامه انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:21-37، 1394
 43. "«ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ» ﻧﻈﺮﻳﻪ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻤﺎن ای آﻣﺮﻳﻜﺎ از اﺳﻼم و اﻳﺮان"
  رضا سلیمانی، محمدجواد هراتی
  جستارهای سیاسی معاصر، نسخه ، صفحات:115-129، 1394
 44. "بازتاب نظم سیاسی جدید عراق بر روابطدوجانبه ایران و عربستان"
  محمدجواد هراتی، رضا سلیمانی، عبدالواحد عبادی
  سیاست جهانی، نسخه ، صفحات:169-197، 1394
 45. "همگرایی و واگرایی مفهوم منفعت ملی در گفتمان های سیاسی پس ازانقلاب اسلامی در ایران"
  محمدجواد هراتی، رضا سلیمانی، رضا بهرامی فرزانه
  پژوهش های انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:83-110، 1394
 46. "خطاهای شناختی دستگاه دیپلماسی عصر پهلوی در قبال ائتلاف قدرتهای بزرگ"
  محمدجواد هراتی، محمود ظفری
  پژوهش های روابط بین الملل، نسخه ، صفحات:45-70، 1394
 47. "تفاوت جایگاه و نقش رسانه در انقلاب اسلامی ایران و تحولات 2011 مصر"
  محمدجواد هراتی، بهزاد قاسمی
  پژوهشنامه انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:202-173، 1393
 48. "مطالعه تطبیقی الگوی صدور انقلاب در ایران و روسیه"
  محمدجواد هراتی، رضا سلیمانی، مهدی موسعلی
  پژوهشنامه انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:99-114، 1393
 49. "واکاوی رویکرد مشابه دولت های انتقالی ایران و مصر نسبت به ایالات متحده"
  محمدجواد هراتی، عبدالواحد عبادی
  سیاست جهانی، نسخه ، صفحات:186-169، 1392
 50. "سناریو های آینده تعامل دو سویه آینده انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی"
  محمدجواد هراتی
  مطالعات انقلاب اسلامی - دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها، نسخه ، صفحات:285-32، 1392
 51. "ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﺎزی آﯾﻨﺪه اﻧﻘﻼب در ایران و مصر"
  جلال درخشه، محمدجواد هراتی
  دانش سیاسی، نسخه ، صفحات:5-18، 1392
 52. "«سناریونویسی» و آینده حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران"
  محمدجواد هراتی، مسعود معینی پور
  فصلنامه سیاست، نسخه ، صفحات:59-78، 1391

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "مولفه های سیاسی تمدن اسلامی از منظر شهید سیدمحمدباقر صدر"
  محمدجواد هراتی، سید محمد جواد قربی
  چهارمین همایش تمدن نوین اسلامی، 1397
 2. "مولفه های سیاسی استحکام قدرت ملی در دیدگاه های دفاعی مقام معظم رهبری"
  محمدجواد هراتی، سید محمد جواد قربی
  تبیین اندیشه های دفاعی امام خامنه ای، 1397
 3. "حیات طیبه به مثابه غایت تمدن نوین اسلامی (مورد کاوی اندیشه سیاسی رهبر انقلاب اسلامی )"
  محمدجواد هراتی، سید محمد جواد قربی
  سومین همایش تمدن نوین اسلامی، 1397
 4. "رویکرد قرآنی مرحوم آقا نجفی به ویژگی های امام خمینی(ره) در رهبری انقلاب اسلامی"
  محمدجواد هراتی
  کنگره ملی مفسر قرآن حضرت ایه الله نجفی همدانی، 1396
 5. "ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی «ﺗﺮﻗﻲ»ﭘﺎراداﻳﻢ و اﻧﺤﺮاف ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ اﻳﺮان در"
  محمدجواد هراتی
  چهارمین همایش ملی مشروطیت، 1396
 6. "جایگاه حاکم جامعه اسلامی در تربیت از نگاه نهج البلاغه"
  محمدجواد هراتی
  دومین جشنواره نهج البلاغه، 1391