محمدجواد هراتی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

محمدجواد هراتی

علوم انسانی / معارف اسلامی

ارتباط با صنعت

  1. ارائه الگویی برای ترسیم نظام جامع دروس معارف اسلامیدانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
    1400