کارشناسان گروه مهندسی برق

 

 

 

کارشناس آموزشی گروه برق

 

       

   مهندس احمد ظاهر دناک

  شماره تماس : ۳۱۴۰2101

 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه برق

 

        

             لیلا زنگنه

شماره تماس : ۳۱۴۰۲۰۶۹

 

 

کارشناس آزمایشگاه عایق و فشار قوی - کارگاه برق

 

        

     مهندس حسین مرادیان لطفی

 

 

کارشناس آزمایشگاه های پالس - الکترونیک آنالوگ - مدارهای مخابراتی

 

      

     مهندس زهرانصیری مهد

      

 

سرپرست آزمایشگاه مبانی برق کارشناس آزمایشگاه های ماشین 1 و - سیمولاتور شبکه های قدرت - سیستم دیجیتال 1 و 2

 

                

      مهندس خسرو افکار

 

 

کارشناس آزمایشگاه های تحلیل سیستم قدرت - الکترونیک - مدار و اندازه گیری

 

        

    مهندس محمدعلی ثنایی