سرویس ایمیل دانشگاه

                   مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه بوعلی‌سینا برای اشخاص (حقیقی یا حقوقی) واجد شرایط، اقدام به صدور حساب پست ‌الکترونیکی تحت دامنه‌ی ثبت شده دانشگاه بوعلی‌سینا (basu.ac.ir) می‌نماید.
 • دریافت کنندگان ایمیل حقیقی شامل کارکنان، اعضای هیات علمی رسمی، پیمانی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانش آموختگان دانشگاه می باشند.
 • دریافت کنندگان ایمیل حقوقی شامل رویدادها، همایش ها، هم اندیشی‌ها و واحدها و مدیریت های زیر مجموعه دانشگاه  بوعلی‌سینا می‌باشند.

*. نحوه درخواست ایمیل دانشگاهی

 • *.کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

  از طریق این لینک یا آدرس اینترنتی ذیل اقدام به ثبت نام فرمائید.
 • *.دریافت کنندگان ایمیل حقوقی

  جهت دریافت ایمیل حقوقی از طریق سامانه اتوماسیون اداری در منو فرم، گزینه درخواست ایمیل حقوقی را انتخاب نموده سپس "تایید کننده نامه" را مدیر واحد مربوطه و "عنوان نامه" را مدیریت فناوری اطلاعات انتخاب نمایید.
 • *.دانش آموختگان

  فرم مورد نظر را از اینجا دریافت کرده و بعد از تکمیل به مدیریت فناوری اطلاعات مراجعه فرمایند.

*. نحوه فعال سازی ایمیل دانشگاهی

 • *.کارکنان، اعضای هیات علمی

              ارسال عدد 2 به سامانه پیامکی 30007650002982
 • *. دانشجویان تحصیلات تکمیلی

  دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت فعال نمودن ایمیل بایستی یک پیامک طبق فرمت زیر ارسال نمایند:
  2 نام و نام خانوادگی کد ملی شماره دانشجویی
  ​​​​​​​برای مثال : 2 احمد محمدی 3871235971 4022348951
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​تذکر مهم: برای فعال شدن ایمیل دقت فرمایید حتماً شماره ایی که با آن اقدام به ارسال پیامک می نمایید با شماره ایی که در سامانه گلستان ثبت نموده اید و شماره ایی که در فرم ثبت نام ایمیل وارد نموده اید یکسان باشند.

*. حجم و مدت آرشیو ایمیل برای گروه های مختلف کاربری

 • *. اعضای هیات علمی

  حجم فضای کاربری ایمیل 3 گیگابایت می باشد و مدت زمان آرشیو ایمیل برای این گروه از کاربران نامحدود است.
 • *. دانشجویان تحصیلات تکمیلی

  حجم فضای کاربری ایمیل برای دانشجویان دکتری  200 مگابایت و برای دانشجویان کارشناسی ارشد 150 مگابایت می باشد و مدت زمان آرشیو ایمیل برای این گروه از کاربران تا قبل از زمان فارغ التحصیلی می باشد.
 • *. کارکنان

  حجم فضای کاربری ایمیل برای این گروه از کاربران 150 مگابایت و مدت زمان آرشیو ایمیل برای این گروه از کاربران تا قبل از زمان بازنشستگی می باشد.
 • *. دانش آموختگان

  حجم فضای کاربری ایمیل برای این گروه از کاربران 150 مگابایت و مدت زمان آرشیو ایمیل برای این گروه از کاربران نامحدود می باشد.

**. تذکر مهم: در صورت استفاده نکردن از ایمیل دانشگاه تا سه ماه متوالی، ابتدا غیرفعال و بعد از یک ماه در صورت عدم مراجعه کاربر حذف خواهد گردید.