دسترسی به شبکه دانشگاه

اتصال بی سیم

                با توجه به اینکه در دانشکده ها (به تفکیک)، ساختمان مرکزی و سایر واحد ها به تعداد مورد نیاز اکسس پوینت نصب گردیده است، همه کاربران دانشگاه می توانند از طریق گوشی و لپ تاپ به شبکه بی سیم دانشگاه متصل شوند و از آن طریق به شبکه داخلی دانشگاه و اینترنت دسترسی داشته باشند.