دسترسی به شبکه دانشگاه

خدمات شبکه و زیرساخت

در این واحد تمامی فعالیتهای مرتبط با شبکه چه در سطح Passive و چه Active انجام می شود. مدیریت تمامی شبکه های دانشگاه و ایجاد زیرساخت های موردنیاز و ایجاد امنیت در شبکه به عهده این واحد است.
1-       نگهداری شبکه های دانشگاه (ارائه سرویس شبکه برای تمامی واحدها و کاربران)
2-       ایجاد و راه اندازی شبکه های جدید مورد نیاز (نیازسنجی شبکه، راه کارهای پیاده سازی، پیگیری اجرا و پیاده سازی و ...)
3-       خرید، توزیع و مدیریت پهنای باند اینترنت و اجرای سیاست های کلان اینترنت
4-       ایجاد و حفظ امنّیت لازم برای تمامی سرویسهای سطح شبکه و دسترسی ها به منابع مختلف–سیاست های امنیتی نرم افزارهاو سرورها-
5-       ایجاد ارتباط لازم برای کاربران، مسولین واحدهای IT و شرکت های پیمانکار
6-       پیکربندی امنیتی سرورهای موجود
7-       ایجاد سرویس های شبکه ای لازم (پست الکترونیک، FTP، ISA و...)
8-       مدیریت کاربران اینترنت (ساعات دسترسی، سطح دسترسی، ...)
9-       نصب سیستم عامل و نرم افزارهای مورد نیاز (مثلاً SQL Server)و راه اندازی و پیکربندی سرورها آنگونه که مورد نیاز است.
10-    نگهداری سرورها و بانک های اطلاعاتی هریک (بروزرسانی ویندوزها، آنتی ویروس ها، پشتیبان گیری از بانک های اطلاعاتی و سیاست های اجرای نرم افزار ...)

فرآیندها

-فرآیند رفع مشکلات سخت افزاری واحدها و دانشکده ها ​​​​​​​
-فرآیند رفع مشکلات شبکه واحدها و دانشکده ها ​​​​​​​
-فرآیند کاهش یا افزایش پهنای باند اینترنت
-فرآیند خرید پهنای باند اینترنت