عباس افخمی عقداء

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

عباس افخمی عقداء

شیمی و علوم نفت / شیمی تجزیه

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
شیمی تجزیه 1 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طیف بینی اتمی تجزیه ای 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403