عباس افخمی عقداء

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

عباس افخمی عقداء

شیمی و علوم نفت / شیمی تجزیه

ارتباط با صنعت

  1. توسعه یک کیت جدید برای جداسازی و اندازه گیری انانتیومرهای L و D تریپتوفان در نمونه های دارویی و بیولوژیکی به روش لترال فلو اصلاح شده در ترکیب با سیستم آشکارسازی الکتروشیمیایی
    1401
  2. ساخت کیت تشخیص و اندازه گیری همزمان گلوگز و کلسترول در نمونه های خون
    1401