اعضای هیات علمی

امید ایمان طلب

امید ایمان طلب

امید ایمان طلب   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی ارتباط معماری پوشش های نانوساختار نیترید کروم و نیترید زیرکونیوم اعمال شده بر زیرلایه فولاد زنگ نزن AISI 304 به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) با رفتار الکتروشیمیایی و مکانیکی آن ها دکتری دانلود 1400/02/07
تأثیر افزودن نانو ذرات TiO2 بر رفتار سایشی و خوردگی پوشش های سرامیکی ایجاد شده روی آلیاژ منیزیم AZ31 به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/21
بررسی خواص سایشی و خوردگی پوشش نانو لایه Cr/CrNبه روش لایه نشانی رسوب فیزیکی تبخیر قوس کاتدی بر فولاد زنگ نزن 304برای کاربردهای دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/26
بررسی رفتار الکتروشیمیایی پوشش نانولایه Cu/CrN اعمال شده به روش رسوب گذاری فیزیکی از فاز بخار بر فولاد زنگ نزن 304 کارشناسی ارشد دانلود 1400/02/05
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/19
مهسا میرزایی بررسی تاثیر ولتاژ بایاس بر رفتار الکترو شیمیایی پوشش نیترید تیتانیم (TiN) اعمال شده بر کاشتنی های فلزی به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) در محلول شبیه سازی بدن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/08
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
روش های شناسایی و آنالیز مواد 2118090 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/22 (08:30 - 10:30)
علم مواد 2114009 3 01 | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
مباحث ویژه 2118241 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/29 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه مشخصه یابی پیشرفته مواد 2118243 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00)
روشهای پیشرفته دستگاهی در الکتروشیمی 2118207 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
متالوژی فیزیکی مواد 2 2118101 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00)
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آلیاژهای غیر آهنی 2118069 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
خواص مکانیکی مواد 2 2118102 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30)
کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی 1013028 1 02 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی 1013028 1 03 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی 1013028 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2