اعضای هیات علمی

امید ایمان طلب

امید ایمان طلب

امید ایمان طلب   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی رفتار الکتروشیمیایی پوشش نانولایه Cu/CrN اعمال شده به روش رسوب گذاری فیزیکی از فاز بخار بر فولاد زنگ نزن 304 کارشناسی ارشد دانلود 1400/02/05
بررسی ارتباط معماری پوشش های نانوساختار نیترید کروم و نیترید زیرکونیوم اعمال شده بر زیرلایه فولاد زنگ نزن AISI 304 به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) با رفتار الکتروشیمیایی و مکانیکی آن ها دکتری دانلود 1400/02/07
تأثیر افزودن نانو ذرات TiO2 بر رفتار سایشی و خوردگی پوشش های سرامیکی ایجاد شده روی آلیاژ منیزیم AZ31 به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/21
بررسی خواص سایشی و خوردگی پوشش نانو لایه Cr/CrNبه روش لایه نشانی رسوب فیزیکی تبخیر قوس کاتدی بر فولاد زنگ نزن 304برای کاربردهای دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/26
فاطمه جاسم پورسعیداوی بررسی خواص سایشی و خوردگی پوشش نانو لایه Cr/CrNبه روش لایه نشانی رسوب فیزیکی تبخیر قوس کاتدی بر فولاد زنگ نزن 304برای کاربردهای دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/26
پرویز محمدیان صمیم بررسی ارتباط معماری پوشش های نانوساختار نیترید کروم و نیترید زیرکونیوم اعمال شده بر زیرلایه فولاد زنگ نزن AISI 304 به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) با رفتار الکتروشیمیایی و مکانیکی آن ها دکتری دانلود 1400/02/07
حنانه مظفرنیا تأثیر افزودن نانو ذرات TiO2 بر رفتار سایشی و خوردگی پوشش های سرامیکی ایجاد شده روی آلیاژ منیزیم AZ31 به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/21
مژگان هیربد جوان بررسی رفتار الکتروشیمیایی پوشش نانولایه Cu/CrN اعمال شده به روش رسوب گذاری فیزیکی از فاز بخار بر فولاد زنگ نزن 304 کارشناسی ارشد دانلود 1400/02/05
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/19
مهسا میرزایی بررسی تاثیر ولتاژ بایاس بر رفتار الکترو شیمیایی پوشش نیترید تیتانیم (TiN) اعمال شده بر کاشتنی های فلزی به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) در محلول شبیه سازی بدن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/08
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1401
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 03 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1401
آزمایشگاه مشخصه یابی پیشرفته مواد 2118243 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
آلیاژهای غیر آهنی 2118069 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
کارگاه ریخته گری و آهنگری 2117057 1 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1401
کارگاه عمومی 2118009 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1401
متالوژی فیزیکی مواد 2 2118101 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1401
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 02 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
روش های شناسایی و آنالیز مواد 2118090 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/11 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
علم مواد 2114009 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مباحث ویژه 2118241 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/06 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه مشخصه یابی پیشرفته مواد 2118243 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روشهای پیشرفته دستگاهی در الکتروشیمی 2118207 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
متالوژی فیزیکی مواد 2 2118101 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3