سیدمهدی مسبوق

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

سیدمهدی مسبوق

علوم انسانی / زبان و ادبیات عرب

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
عروض و قافیه 2 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تحلیل و نقد شعر دوره عباسی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403