ابوالقاسم یعقوبی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1402/12/24

ابوالقاسم یعقوبی

علوم اقتصادی و اجتماعی / روان شناسی

تماس

رایانامه: yaghoobi [at] basu.ac.ir
تعداد بازدید: 253