ابوالقاسم یعقوبی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

ابوالقاسم یعقوبی

علوم اقتصادی و اجتماعی / روان شناسی

ارتباط با صنعت

  1. ساخت وهنجاریابی آزمون تشخیص ناتوانی یادگیری غیر کلامی(NLD) در دانش آموزان دوره ابتدایی استان همدان
    1399
  2. ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیصی نارسانویسی دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری در دوره ابتدایی استان همدان سال تحصیلی 97-1396
    1397
  3. تاثیر برنامه آموزشی توانمندسازی زوجین برکاهش تعارض زناشویی وافزایش رضایتمندی زوجین درشرف طلاق
    1394