ابوالقاسم یعقوبی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

ابوالقاسم یعقوبی

علوم اقتصادی و اجتماعی / روان شناسی

کتابهای تألیفی و تصنیفی

 1. "درآمدی بر روانشناسی مدرسه"
  ابوالقاسم یعقوبی، اسماعیل آزادی، هیوا علیمحمدی
  مرکز نشر دانشگاه بوعلی، 1400، شابک: 978-600-128-356-7
 2. "اختلالات ویژه ی یادگیری ( تعاریف، سبب شناسی، تشخیص ومداخله )"
  ابوالقاسم یعقوبی، مریم پلنگی
  مرکز نشر دانشگاه بوعلی، 1400، شابک: 978-600-128-242-3
 3. "روانشناسی شناختی و فراشناختی"
  ابوالقاسم یعقوبی، نفیسه یاری مقدم
  انتشارات دانشگاه بوعلی، 1399، شابک: 978-600-1283-03-1
 4. "اختلالات ویژه یادگیری"
  ابوالقاسم یعقوبی، مریم پلنگی
  مرکز نشردانشگاه بوعلی، 1398، شابک: 978-600-128-242-3
 5. "علم النفس از دیدگاه دانشمندان مسلمان"
  اکبر عروتی موفق، ابوالقاسم یعقوبی
  مرکز نشر دانشگاه بوعلی، 1398، شابک: 978-600-128-254-6
 6. "اختلالات ویژه یادگیری (تعاریف، سبب شناسی، تشخیص، مداخله)"
  ابوالقاسم یعقوبی، مریم پلنگی
  مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا، 1397، شابک: 978-600-128-242-3
 7. "مشکلات یاددهی ویادگیری با رویکردبین رشته ای"
  ابوالقاسم یعقوبی، محمدرضا یوسف زاده چوسری، اعظم معتمدی
  مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا، 1397، شابک: 978-600-128-243-0