معرفی

اطلاعات تماس

تلفن مستقیم 31401034
31401035
31401036
31401038
کد کشور و شهر همدان 0098-81
پست الکترونیکی: support@basu.ac.ir
تلفن داخلی: 1035​​​​​​​
​​​​​​​آدرس: همدان - بلوار شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا- مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات - کد پستی 6517838695​​​​​​​