کارشناسان گروه مهندسی مکانیک

 

 

کارشناس آموزشی گروه مکانیک

 

       

         معصومه خدایی

    تلفن تماس : ۳۱۴۰۲۳۰۱

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه مکانیک

 

       

             لیلا زنگنه

شماره تماس : ۳۱۴۰۲۰۶۹

 

 

کارشناس کارگاه ماشین ابزار

 

        

        مهندس رامین خاتمی

 

 

کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح

 

        

         دکتر جمشید نعمتی

 

 

کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی شکل دهی فلزات

 

        

         مهندس مهدی سیفی

 

 

کارشناس آزمایشگاه ترمودینامیک - آزمایشگاه انتقال حرارت , آزمایشگاه مکانیک سیالات

 

        

           مهندس رضا قیامی

 

 

کارشناس آزمایشگاه جوشکاری و ورقکاری - آزمایشگاه اتومکانیک

 

        

          مهندس محمود نژاد

 

 

کارشناس کارگاه اتومکانیک و کارشناس کارگاه آزمایشگاه ارتعاشات

 

           ​​​​​​​