انجمن‌های علمی دانشجویی

 

 

ایمیل انجمن علمی مهندسی مکانیک : mecengine.basu@gmail.com

آدرس کانال تلگرامی انجمن علمی مهندسی مکانیک : @Mecengine

 


اعضای انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک  1403 - 1402

 

  علیرضا جوکار -  دبیر انجمن

 

 

                                             

                                       صادق معروفی           محمد هانی مومن نژاد         امیرحسین کریمی              علی بارگاهی 

 

 

 

سوابق درخشان انجمن علمی مهندسی مکانیک :