دکتر بهداد شدیدی
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
مرتبه علمی:  استادیار

گروه مهندسی کشاورزی - بیوسیستم 

ایمیل: b.shadidi@basu.ac.ir 
 
 تلفن: 31401470-081
         
 تلفن داخلی: 1470
صفحه شخصی