معرفی

اهداف و وظایف

شرح خدمات

10 Oct 2013
کد خبر : 5018817
تعداد بازدید : 121

معاونت پژوهش و فناوری، مسئول ارایه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می باشد. پیشنهاد و تهیه آیین نامه های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور، همکاری در ارایه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی به جامعه از طریق اجرای طرح های پژوهشی کاربردی، برگزاری سمینارها و همایش های علمی، انتشار یافته های علمی ، برقراری ارتباطات علمی و صنعتی، تشویق و تقویت اعضای هیات علمی به انتشار مقاله و مجله، برنامه ریزی مسافرت های اعضای هیات علمی به عنوان فرصت مطالعاتی و شرکت در کنفرانس های خارج از کشور، انجام امور مختلف قراردادهای پژوهشی و مشاوره ای، انجام امور مربوط به پروژه ها و طرح های تحقیقاتی و نظارت بر تمام امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاهی جزئی از فعالیت های معاونت پژوهش و فناوری می باشد.