دکتر بابک ژاله
رئیس آزمایشگاه مرکزی
مرتبه علمی:  استاد
 
تحصیلات: دکترای فیزیک
 
ایمیل: jaleh@basu.ac.ir
 
تلفن: 31401430-081
 
تلفن داخلی: 1430
صفحه شخصی