سخنرانی جناب آقای دکتر رضا حسان در روز دوشنبه 1400/12/16 ساعت 11 تا12

05 03 2022 06:38
کد خبر : 5016667
تعداد بازدید : 436

 

سخنرانی جناب آقای دکتر رضا حسان

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداک )

با موضوع: تحلیل ابزارهای سیاستی حمایت از تحقیق و توسعه در ایران

زمان: روز دوشنبه 1400/12/16 ساعت 11 تا 16