گروه مهندسی کامپیوتر

 

 فعالیت گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا از سال ۱۳۷۸ و با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار آغاز گردید. سپس در سال ۱۳۸۷ اولین گروه از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در گرایش هوش مصنوعی پذیرش شدند. با توسعه گروه کامپیوتر، از سال ۱۳۹۰ علاوه بر پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه­ های کامپیوتری، گروه موفق به پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی در گرایش هوش ماشین و رباتیکز گردید.

 

در حال حاضر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا با 9 عضو هیات علمی( یک نفر استادتمام ، سه دانشیار، چهار استادیار، یک مربی) و با حدود ۳۰۰ دانشجوی فعال در مقاطع و گرایش های زیر، به فعالیت آموزشی و پژوهشی می پردازد:

 

۱- مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر - از سال ۷۸

 

۲- مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- گرایش هوش ماشین و رباتیکز - از سال ۸۷

۳-مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - گرایش شبکه های کامپیوتری - از سال ۹۰

4- مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- گرایش مهندسی نرم افزار - از سال ۹۶

5- مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- گرایش معماری سیستم های کامپیوتری - از سال ۹۸

 

۶- مقطع دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر- گرایش هوش ماشین و رباتیکز - از سال ۹۰

۷- مقطع دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار - از سال ۹۸

8- مقطع دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر- گرایش معماری کامپیوتر-   از سال 1401

 

 

 


 

معرفی رشته مهندسی کامپیوتر