ارتباطات ملی و بین‌المللی

ارتباطات بین المللی گروه مهندسی کامپیوتر به تفکیک اساتید

 

 

    

دکتر رضا محمدی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر ، گرایش شبکه های کامپیوتری

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتی شیراز

مرتبه علمی: استادیار

 

ارتباطات ملی و بین المللی :

همکاری با پروفسور مائورو کونتی از دانشگاه پادوا ایتالیا در حوزه امنیت شبکه های کامپیوتری

همکاری با دکتر فابریس تئولیره از دانشگاه استراسبورگ فرانسه در حوزه اینترنت اشیاء صنعتی

 

 

دکتر محمد نصیری  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر ، گرایش شبکه های کامپیوتری

محل اخذ مدرک تحصیلی: فرانسه

مرتبه علمی: دانشیار

 

ارتباطات ملی و بین المللی :

طرح پژوهشی بین المللی در قالب برنامه جندی شاپور، مشترک بین ایران و فرانسه با عنوان شبکه های بی سیم بلادرنگ برای اینترنت اشیاء صنعتی

 

 

دکتر حاتم عبدلی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر ، گرایش معماری کامپیوتر

محل اخذ مدرک تحصیلی: اصفهان

مرتبه علمی: استادیار

 

ارتباطات ملی و بین المللی :

دریافت بورس سه ­ماهه پسا دکتری دولت فرانسه 2019


 

دکتر مهدی عباسی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر ، گرایش معماری کامپیوتر

محل اخذ مدرک تحصیلی: اصفهان

مرتبه علمی: دانشیار

 

ارتباطات ملی و بین المللی :

ارتباط با :

آزمایشگاه انفورماتیک و سیستم (LIS) دانشگاه Aix - Marseille  ، مارسی ، فرانسه.

گروه انفورماتیک دانشگاه اسلو، نروژ

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه Macquarie استرالیا

گروه کنترل اتوماتیک و آزمایشگاه انفورماتیک و سیستم، دانشگاه  Aix-Marseille

گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه Qufu چین