زمینه‌های تحقیقاتی گروه مهندسی کامپیوتر

 

زمینه های تحقیقاتی گروه مهندسی کامپیوتر به تفکیک اساتید

 

 

 

        

دکتر میرحسین دزفولیان (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر ، گرایش هوش مصنوعی

محل اخذ مدرک تحصیلی: استرالیا

مرتبه علمی: استادیار (بازنشسته)

دروس تحصیلات تکمیلی: الگوریتم های پیشرفته

دروس مقطع کارشناسی: هوش مصنوعی و سیستم های خبره  ،  طراحی الگوریتم ها

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

هوش مصنوعی

پردازش تصویر

الگوریتم و محاسبات

 

 

 

دکتر حسن ختن لو  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر ، گرایش هوش مصنوعی

محل اخذ مدرک تحصیلی: فرانسه

مرتبه علمی: استاد

دروس تحصیلات تکمیلی: شناسایی الگو،  تصویرپردازی رقمی،  رایانش تکاملی

دروس مقطع کارشناسی: مبانی بینایی کامپیوتر

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

بینایی ماشین

پردازش تصاویر پزشکی

رایانش تکاملی

 

 

 

دکتر مهدی سخایی نیا  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر ، گرایش نرم افزار

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علم و صنعت

مرتبه علمی: استادیار

دروس تحصیلات تکمیلی:  مهندسی نرم افزار پیشرفته ،  کامپایلر پیشرفته ،  مفاهیم پیشرفته در نرم افزار

دروس مقطع کارشناسی: مهندسی نرم افزار ، تحلیل و طراحی سیستم ها ، روش پژوهش و ارائه

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

مهندسی نرم افزار

کامپایلر

تحلیل ایستای برنامه

 

 

 

دکتر محرم منصوری زاده  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر ، گرایش هوش مصنوعی

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس

مرتبه علمی: دانشیار

دروس تحصیلات تکمیلی:  یادگیری ماشین ،  فهم زبان، شبکه های عصبی ،  مباحث ویژه

دروس مقطع کارشناسی: مبانی داده کاوی ، مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب ، ساختمان های داده

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

یادگیری ماشین

پردازش اطلاعات

زبانشناسی رایانشی

 

 


دکتر محمد نصیری  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر ، گرایش شبکه های کامپیوتری

محل اخذ مدرک تحصیلی: فرانسه

مرتبه علمی: دانشیار

دروس تحصیلات تکمیلی: شبکه های کامپیوتری پیشرفته ،   ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری ،  مدیریت شبکه های مخابراتی و کامپیوتری

دروس مقطع کارشناسی: شبکه های کامپیوتری

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

شبکه های بیسیم

اینترنت اشیاء صنعتی

دسته بندی ترافیک

 

 

 

دکتر مهدی عباسی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر ، گرایش معماری کامپیوتر

محل اخذ مدرک تحصیلی: اصفهان

مرتبه علمی: دانشیار

دروس تحصیلات تکمیلی: سنتز سیستم های دیجیتال، معماری کامپیوتر پیشرفته، پردازنده شبکه

دروس مقطع کارشناسی: معماری کامپیوتر، سیگنال ها و سیستم ها

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

معماری کامپیوتر

 پردازش موازی

رایانش (هوش) مرزی

 

 


دکتر مرتضی یوسف صنعتی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر ، گرایش نرم افزار

محل اخذ مدرک تحصیلی: کانادا

مرتبه علمی: استادیار

دروس تحصیلات تکمیلی: پایگاه داده پیشرفته ، رایانش ابری

دروس مقطع کارشناسی:  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ،  برنامه سازی پیشرفته ، پایگاه داده ها ، پیاده سازی سیستم پایگاه داده

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

کلان داده

پردازش جریان، بلاک چین

داده کاوی

وب معنایی


 

 

      

دکتر رضا محمدی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر ، گرایش شبکه های کامپیوتری

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتی شیراز

مرتبه علمی: استادیار

دروس تحصیلات تکمیلی: سیستم های توزیع شده، شبکه های بی سیم و سیار

دروس مقطع کارشناسی: شبکه های کامپیوتری، سیستم های عامل، مهندسی اینترنت، امنیت شبکه، مبانی شبکه های بی سیم

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

شبکه های کامپیوتری ، SDN, Wsns, IOT

اینترنت اشیاء زیر آب

شبکه های نرم افزار محور

امنیت شبکه

اینترنت اشیاء صنعتی

مهندسی ترافیک در شبکه های کامپیوتری

ارزیابی کارایی
 

 

 

دکتر حاتم عبدلی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر ، گرایش معماری کامپیوتر

محل اخذ مدرک تحصیلی: اصفهان

مرتبه علمی: استادیار

دروس تحصیلات تکمیلی: سیستم های نهفته و بیدرنگ ،  حساب کامپیوتری ،  معماری ادوات شبکه

دروس مقطع کارشناسی:  طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

معماری کامپیوتر
حساب کامپیوتری
رایانش تقریبی
CPS

 

 

 

مهندس نرگس السادات بطحائیان   (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر ، گرایش هوش مصنوعی

محل اخذ مدرک تحصیلی: صنعتی امیرکبیر

مرتبه علمی: مربی

 

دروس مقطع کارشناسی: اصول طراحی کامپایلر ، کارگاه مبانی برنامه نویسی ، نظریه زبان ها و ماشین ها ، طراحی زبان های برنامه سازی