انجمن‌های علمی دانشجویی

 

اعضای انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر  1403 - 1402

 

 

دبیر انجمن : محمد مهدی مطهری

 

اعضا :

سجاد دهقان

ریحانه السادات خسروی

امیرحسین پیربداقی

محمد امین بازدار

محمد صالح قره داغی

یاسمن صفریان

 

ناظرین :

امیرحسین نصیری

حسین حقیقت

علیرضا مرادی

 

کارآموز:

مرضیه شوشتری

محمد متین سلیمانی