۳۴۱ نتیجه برای

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

سمینارها و پایان نامه ها

ساعت 17 - 1403/3/6

پایان نامه کارشناسی ارشد مهرداد کلهر - مهندسی کامپیوتر

ساعت 18 - 1403/3/1

پایان نامه کارشناسی ارشد معصومه محمودی - مهندسی کامپیوتر

7/12/1402

پایان نامه کارشناسی ارشد مهران بیگلری خوشمرام - مهندسی کامپیوتر

1402/11/15، 16:00

پایان نامه کارشناسی ارشد مهسا بوجاری - مهندسی کامپیوتر

10 بهمن 1402 ساعت 18-16

پایان نامه کارشناسی ارشد عاطفه اسلامیان - رشته مهندسی کامپیوتر

شنبه 7 بهمن 1402 ، ساعت 14

پایان نامه کارشناسی ارشد نسرین رنجبران - رشته مهندسی کامپیوتر

1402/07/25 ساعت 18:30

پایان نامه کارشناسی ارشد مهسا مرادی - رشته کامپیوتر

24 مهر 1402 ساعت 18:30

پایان نامه کارشناسی ارشد آرزو یاوری یگانگی - رشته کامپیوتر

9 صبح 15 مهر 1402

پایان نامه کارشناسی ارشد نادر شیری - رشته کامپیوتر

1402/07/15 ساعت 10:30

پایان نامه کارشناسی ارشد لیلا میرزایی مثبت - رشته کامپیوتر

۱۴۰۲/۰۶/۲۸ - ۱۶:۰۰

پایان نامه کارشناسی ارشد محمدرضا پورحسینی - رشته کامپیوتر

1402-06-28 10:30

پایان نامه کارشناسی ارشد علیرضا صادقی - رشته کامپیوتر

1402/06/28 - 09:00

پایان نامه کارشناسی ارشد مرتضی بهرامی - رشته کامپیوتر

1402/04/27 ساعت 12 الی 14

پایان نامه کارشناسی ارشد نسترن رضایی - رشته کامپیوتر

1402/04/27 ساعت 14

پایان نامه کارشناسی ارشد سید محمد علی ابوالمعالی - رشته کامپیوتر

1402/03/23 ساعت 14

پایان نامه کارشناسی ارشد محمدرضا گل چین - رشته کامپیوتر

20/12/1401، ساعت 08:30

پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه محسنی - رشته کامپیوتر

1401/12/09 ساعت 15:30

پایان نامه کارشناسی ارشد حسین اسدی - رشته کامپیوتر

1401/12/9

پایان نامه کارشناسی ارشد علیرضا زمانیان - رشته کامپیوتر

— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۱ - ۲۰ از ۹۹ نتیجه

— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۱ نتیجه