گروه مهندسی صنایع

 

گروه مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا در سال ۱۳۷۳ تاسیس و هم اکنون در کارشناسی دارای گرایش مهندسی صنایع ، در کارشناسی ارشد دارای دو گرایش سیستمهای کلان و بهینه‌سازی سیستمها و در دکتری دارای گرایش مهندسی صنایع است. ضمناً رشته مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین نیز در حال راه اندازی می‌باشد.

 

گروه دارای سه آزمایشگاه اندازه‌گیری گیری دقیق و کنترل کیفیت، آزمایشگاه بهینه‌سازی وآزمایشگاه زنجیره تامین و داده کاوی است.

هم اکنون اعضای هیات علمی گروه مشتمل بر ۲ دانشیار و ۴ استادیار می باشد که در زمینه‌های روش‌های بهینه‌سازی و ابتکاری،  مدیریت و مهندسی کیفیت، مدیریت زنجیره تامین، مکانیابی و استقرار تسهیلات، هوش مصنوعی ، مدیریت دانش و داده کاوی و شبکه‌های بیزین تخصص دارند. تعداد دانشجویان فعال در سه مقطع در این گروه نیز حدود 200 نفر است.

مأموریت اصلی گروه توسعه گروه در قالب افزایش اعضای هیات علمی و گرایشهای آن در مقطع تحصیلات تکمیلی با هدف ایجاد مجموعه ای هماهنگ از فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی در بالاترین سطوح علمی است تا موجب ارتقای روزافزون اساتید و دستیابی دانشجویان به آثار علمی در زمینه مهندسی صنایع و توانایی آنان در ایجاد نوآوری و خلاقیت و همچنین کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش و مهم تر از همه سرآمدی در این رشته از علوم مهندسی گردد.

یکی دیگر از دستاوردهای مهم گروه، چاپ مجله "پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید" با درجه کیفی Q1 مورد تایید وزارت علوم است که در رده بهترین مجلات علمی کشور در حوزه مهندسی صنایه به شمار می آید.

 

معرفی رشته مهندسی صنایع و فعالیت های گروه صنایع

دانشگاه بوعلی سینا

(جهت دانلود فایل کلیک نمایید)

 

 

معرفی رشته مهندسی صنایع