زمینه‌های تحقیقاتی گروه مهندسی صنایع

زمینه های تحقیقاتی گروه مهندسی صنایع به تفکیک اساتید

 

 

دکتر جواد بهنامیان (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرتبه علمی: استاد

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

برنامه‌ریزی و زمانبندی در تولید و خدمات

زنجیره تامین و لجستیک

برنامه‌ریزی در سیستم؜های توزیع شده و چندعاملی

بهینه‌ سازی در سیستم‌های سلامت

استراتژی تولید و خدمات

 

 

دکتر امیرسامان خیرخواه (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم و تحقیق در عملیات

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علم و صنعت ایران

مرتبه علمی: دانشیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
مدلسازی و شبیه سازی سیستم های اقتصادی- اجتماعی

برنامه ریزی غیر قطعی

ارزیابی و اولویت بندی طرح ها و برنامه ها ( تصمیم گیری چندمعیاره)

بهینه‌ سازی سیستم‌های تولید و توزیع

شبیه‌ سازی سیستم‌های پویا
 

 

دکتر حمیدرضا دزفولیان  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

تحلیل داده و داده‌کاوی
مدیریت دانش

طراحی و بهبود مدل‌های کسب و کار

تحلیل و مدل؜سازی سیستم؜های پویا

نوآوری باز و جمع‌سپاری

طراحی و اصلاح فرآیندهای کاری

سنجش و ارتقا بهره‌ وری

 

 

دکتر وحید خداکرمی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع گرایش مدیریت ریسک

محل اخذ مدرک تحصیلی: انگلستان - لندن

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

مدیریت ریسک
مدل؜سازی و اندازه ؜گیری ریسک

مدیریت قابلیت اطمینان

تحلیل و طراحی سیستم؜ها

شبکه؜ های بیزین

مدیریت پروژه
 

 

دکتر پروانه سموئی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه بوعلی سینا

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

زنجیره تامین و لجستیک
مدیریت تولید و عملیات

مدل؜سازی ریاضی و تصمیم؜گیری

مدیریت بحران

طراحی انبار

طراحی سیستم؜ های صنعتی


 

دکتر نفیسه سلیمانی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

برنامه ؜ریزی استراتژیک و رفتار سازمانی
مهندسی و کاهش هزینه در سیستم؜های تولیدی و خدماتی

مدل؜های تعالی و بلوغ سازمانی

انقلاب صنعتی چهارم و فناوری اطلاعات

قابلیت و عملکرد فرایند

مدیریت ریسک

مهندسی تاب؜ آوری

مهندسی قابلیت اطمینان

حوزه مشتری، بازاریابی و قیمت؜ گذاری