سمینارها و پایان نامه ها

1402/11/03 ساعت12:30

پایان نامه کارشناسی ارشد محسن همتی - رشته صنایع

شنبه 31 تیر ماه 1402، ساعت 10:30

رساله دکتری محمدرضا ولائی - رشته صنایع

یکشنبه 21 خرداد ساعت 11.30

رساله دکتری نعیمه باقری راد - رشته صنایع

یک شنبه 22 آبان 1401 ساعت 11

رساله دکتری مرتضی صالحی سربیژن - مهندسی صنایع

25/7/1401 ساعت11.30

پایان نامه کارشناسی ارشد هانیه محمد علی زاده - رشته صنایع

1401/07/10

پایان نامه کارشناسی ارشد محمدسبحان طهوری - رشته صنایع

1401/04/20

پایان نامه کارشناسی ارشد مهشاد تیموری - رشته صنایع

تاریخ 1401/4/7 در ساعت 8 صبح

رساله دکتری فرزانه ادبی باویل علیایی - رشته صنایع

30 خرداد 1401

پایان نامه کارشناسی ارشد مرجان مجیدی - رشته صنایع

25 خرداد 1401

پایان نامه کارشناسی ارشد گلشید لک - رشته صنایع

25 خرداد ماه 1401 ساعت 10:00 صبح

پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه گلمحمدی - رشته صنایع

1400/12/22، ساعت 11:30

پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا طلوع - رشته صنایع

دوشنبه 1400/12/23و14:00

پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه ارجمندی - رشته صنایع

چهارشنبه 1400/06/31

پایان نامه کارشناسی ارشد وحید شعبانی

سه­ شنبه 12 اسفندماه 1399 ساعت 11:30

پایان نامه کارشناسی ارشد حسنا صحرایی

— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۷ نتیجه