انجمن‌های علمی دانشجویی

 

اعضای انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع 1403 - 1402

 

 

دبیر انجمن : علی میرزایی

 

اعضا  :

محمد مهدی روستایی

نگار ملک محمدی

زهرا محمد علیزاده

آرمان خلیقی