کارشناسان گروه مهندسی صنایع

 

 

    کارشناس آموزشی گروه صنایع

 

     

           رامین بقائی

  شماره تماس : ۳۱۴۰۲۱۴۱

 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه صنایع

 

   

             لیلا زنگنه

شماره تماس : ۳۱۴۰۲۰۶۹