معرفی گروه مهندسی مواد

 

 

فعالیت رسمی گروه مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا از سال 1386 با پذیرش دانشجوی کارشناسی در رشته مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی آغاز گردید. سپس در سال 1390 اولین گروه از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی پذیرش شدند. با توسعه گروه مواد، از سال 1391 موفق به پذیرش دانشجوی دکترا در گرایش مواد و متالورژی شد که در سال 1399 به دو گرایش تخصصی «خوردگی و مهندسی سطح» و «خواص فیزیکی و مکانیکی مواد» تقسیم بندی شد.

 

هم اکنون گروه مواد دانشگاه بوعلی سینا علاوه بر زیرساختهای عمومی متالوگرافی، عملیات حرارتی، خواص مکانیکی، ریخته گری و زیرساختهای تخصصی از جمله آنالیز خوردگی و سایش، سنتز نانومواد، نورد گرم، جوشکاری پیشرفته و تجهیزات پوشش دهی، به میکروسکوپهایSEM ، FE-SEM  و TEM نیز مجهز می باشد.

اخذ و اجرای پروژههای صنعتی، فعالیتهای پژوهشی بین المللی و انجام طرحهای فناورانه از برنامه های راهبردی گروه مواد می باشد.

 

در حال حاضر گروه مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا با 7 عضو هیات علمی (1 نفر استاد تمام ، 2 نفر دانشیار، 4 نفر استادیار) و با حدود 200 دانشجوی فعال در مقاطع و گرایش های زیر، به فعالیت آموزشی و پژوهشی می پردازد:

1- مقطع کارشناسی مهندسی مواد / گرایش متالورژی صنعتی - از سال 1386 (چارت قدیم

 

2-  مقطع کارشناسی مهندسی مواد / گرایش علم مواد – از سال 1394 (چارت جدید(

 

3- مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مواد / گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی - از سال 1390

 

4- مقطع دکترای تخصصی مهندسی مواد (بدون گرایش) – از سال 1391

 

 

 

اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا- گروه مهندسی مواد 

 

 

 

مجموعه آزمایشگاها و کارگاههای  آموزشی و پژوهشی  گروه مهندسی مواد

 

 

 

معرفی رشته مهندسی مواد