افتخارات و جوایز

 

 

افتخارات اساتید گروه مواد

 

افتخارات دانشجویان  گروه مواد


افتخارات گروه مهندسی مواد

راهیابی آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی به مرحله نهایی اولین مسابقه بین المللی عکس میکروسکوپی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال 1394 (لینک خبر)