زمینه‌های تحقیقاتی گروه مهندسی مواد

 

زمینه های تحقیقاتی گروه مهندسی مواد به تفکیک اساتید

 

 

 

دکتر آرش فتاح الحسینی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی : مهندسی مواد - گرایش متالورژی صنعتی (کارشناسی) - گرایش خوردگی و حفاظت از مواد (کارشناسی ارشد و دکتری)

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه علم و صنعت (کارشناسی) - دانشگاه صنعتی اصفهان (کارشناسی ارشد و دکتری)

مرتبه علمی : استاد

جهت دیدن رزومه کامل استاد کلیک نمایید

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

خوردگی و حفاظت از مواد                     Corrosion and protection of materials

 اکسیدایسون پلاسمایی الکترولیتی         Plasma Electrolytic Oxidation

رسوب فیزیکی بخار                              Physical Vapor Deposition

رفتار فتوکاتالیستی                               Photocatalytic behavior

 

دانشجویان دکتری (کلیک نمایید)

 

 

دکتر حسن علم خواه (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: متالورژی صنعتی (کارشناسی) فناوری نانو-نانومواد (کارشناسی ارشد و دکترا)

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کارشناسی)، دانشگاه تربیت مدرس (کارشناسی ارشد و دکترا)

مرتبه علمی: دانشیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

فرایندهای لایه نشانی PVD و CVD

پوشش­های نوین نانوساختار

فرایندهای ترموشیمیایی (نفوذی)

سایش، فرسایش و خوردگی

 

 

دکتر محسن شیخی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: متالورژی صنعتی (کارشناسی)، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (کارشناسی ارشد) و مهندسی مواد و متالورژی (دکترا)

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علم و صنعت ایران (کارشناسی)، دانشگاه تربیت مدرس (کارشناسی ارشد و دکترا)

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

جوشکاری و اتصال مواد

فراوری مواد با لیزر

شبیه سازی و مدلسازی فرایندهای متالورژیکی

ساخت افزایشی

 

 

دکتر حمید اصفهانی (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: متالورژی صنعتی (کارشناسی)، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (کارشناسی ارشد) و مهندسی مواد و متالورژی (دکترا)

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتی اصفهان (کارشناسی)، دانشگاه صنعتی شریف (کارشناسی ارشد) و پژوهشگاه مواد و انرژی (دکترا)

مرتبه علمی: دانشیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

نانوالیاف سرامیکی/پلیمری

الکتروسرامیک­های نانوساختار

داربست­های نانوساختار برای مهندسی بافت

غشاهای نانوساختار برای تصفیه انواع پساب و بازیافت مواد

 

 

دکتر شهاب کاظمی  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: مهندسی مواد

محل اخذ مدرک تحصیلی: فرانسه

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

سرامیکهای مغناطیسی (فریت­ها)

کامپوزیت­ها

دیرگدازهای سرامیکی

آنالیزهای  AFM و SEM

 

 

دکترمیثم نوری  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: متالورژی صنعتی (کارشناسی)، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (کارشناسی ارشد) و مهندسی مواد و متالورژی (دکترا)

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علم و صنعت ایران (کارشناسی)، دانشگاه تربیت مدرس (کارشناسی ارشد) و دانشگاه آلبرتا-کانادا (دکترا)

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

تریبولوژی

مهندسی سطح

فناوری­های بازیافت مواد

روش­های بین رشته­ای در مهندسی

 

 

دکترامید ایمان طلب  (صفحه شخصی)

رشته تحصیلی: متالورژی صنعتی (کارشناسی)، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (کارشناسی ارشد) و مهندسی مواد و متالورژی (دکترا)

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه شهید چمران اهواز (کارشناسی)، دانشگاه بوعلی سینا (کارشناسی ارشد و دکترا)

مرتبه علمی: استادیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:

تغییر شکل پلاستیک شدید

بررسی رفتار روئین فلزات

خوردگی و حفاظت از مواد

اکسیداسیون دما بالا

 

 

دکتر اسماعیل دماوندی (صفحه شخصی)
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-ساخت و تولید (کارشناسی)، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی (کارشناسی ارشد) و مهندسی مواد و متالورژی (دکترا)
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا)، دانشگاه ساسکاچوان-کانادا (فرصت مطالعاتی)
مرتبه علمی: استادیار
 
 
زمینه‌های تحقیقاتی و فناوری مورد علاقه:
ارتباط بین ریزساختار، بافت کریستالی و خواص مواد
Microstructure-Texture-Properties relationship of materials
تغییر شکل پلاستیک شدید و مکانیزم های استحکام بخشی
Severe plastic deformation and strengthening mechanisms
رفتار دینامیکی فلزات در آزمون های نرخ کرنش بالا
Dynamic behavior of metals under high strain rate tests
ساخت افزایشی
Additive manufacturing
آلیاژ های آنتروپی بالا
High entropy alloys