کارشناسان گروه مهندسی مواد

 

 

کارشناس آموزشی گروه مواد

 

        

     مهندس عباس دهشور

    شماره تماس : ۳۱۴۰۲۲۰۱

 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه مواد

 

      

             لیلا زنگنه

شماره تماس : ۳۱۴۰۲۰۶۹

 

کارشناس آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونیکی و شناسایی مواد

 

       

            مریم خانی نور

 

 

کارشناس کارگاه ریخته گری

          

         مهندس مهدی مسکوب

 

 

کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی و عملیات حرارتی

 

       

         مهندس علیرضا همتی